GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II/FİZ202
Dersin Adı: FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr Hakan ÇİFTÇİ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/hciftci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hciftci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matematik yöntemleri fiziksel karşılaşılan problemlere uygulama
Matematiksel olarak bulunan sonuçların fizik bilimi çerçevesinde yorumlayabilme. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  FZK 201
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Fizikte matematiksel Yöntemler I (FZK 201), Diferansiyel Denklemler(MAT 203)
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Fonksiyon uzayları, kesikli ve sürekli baz kavramı
2. Hafta  Belli aralıkta tanımlı ve peryodik fonksiyonlar kavramı ve bu küme için baz tanımlanması
3. Hafta  Fonksiyonların seriye açılması: Standart Fourier açılımı
4. Hafta  Kesikli bazda Dirac delta fonksiyonunun tanımı ve Kompleks Fourier açılımı
5. Hafta  Keyfi aralıkta Fourier açılımı ve Parsewal teoremi
6. Hafta  Sürekli bazda fonksiyonların yazımı ve dirac delta fonksiyonunun tanımı
7. Hafta  Standart Fourier dönüşümü ve Parsewal özdeşliği
8. Hafta  Türevin Fourier dönüşümü ve differansiyel denklemlere uygulama
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Dik polinomların tanımı, özellikleri ve elde etme yöntemleri
11. Hafta  Graham-Schmidt yöntemi ile dik polinom kümelerinin oluşturulması ve dik polinomlar cinsinde fonksiyonların seriye açılması
12. Hafta  Dik polinomları veren genel differansiyel denklemlerin yapısal incelemesi, indirgeme bağıntıları, genel Rodrigues formulleri ve üretici fonksiyon kavr
13. Hafta  Laplace Dönüşümleri
14. Hafta  Laplace dönüşümlerinin uygulamaları
15. Hafta  Gamma ve Beta Fonksiyonları ve Özellikleri
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
9
4
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
4
36
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
1
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
156
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X