GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MODERN FİZİK/FİZ206
Dersin Adı: MODERN FİZİK
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Abdullah GÜNEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/agunen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  agunen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kuantum Fiziğinin çıkış nedenlerini öğretmek
Kuantum Fiziğinin temel kavramlarını öğretmek -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Relativite, Galileo Relativite prensibi, Einstein görelilik ilkesi ve sonuçları, Michelson Morley Deneyi
2. Hafta  Uzay ve Zamanda Görelilik, Göreli Momentum ve Enerji, Doppler Olayı
3. Hafta  Planck ve Kara Cisim Işıması, Fotoelektrik Olayı, Compton Olayı, X-Işını Kırınımı
4. Hafta  De Broglie Dalgaları, Dalga Paketleri, Belirsizlik İlkesi
5. Hafta  Atom Modelleri, Alfa Parçacığı Saçılması, Rutherford Saçılma Formülü, Çekirdek Boyutları, Elektron Yörüngeleri
6. Hafta  Hidrojen Atomu, Bohr Atom Modeli ve Özellikleri, Enerji Düzeyi ve Spektrumlar
7. Hafta  Çekirdek Hareketi, Atomun Uyarılması, Uygunluk İlkesi
8. Hafta  Kuantum Mekaniğine Giriş, Dalga Denklemleri, Enerji ve Momentum Operatörleri
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Bir Kutudaki Parçacık, Harmonik Salınıcı, Schrödinger Denkleminin Çözümü ve Sonuçları
11. Hafta  Kuantum Sayıları, Yörüngesel Kuantum Sayısı, Yörüngesel Manyetik Kuantum Sayıları, Elektron Spini
12. Hafta  Dışarlama İlkesi, Hunt Kuralları
13. Hafta  Molekül Fiziği, Molekül Oluşumu, Elektron Bölüşümü
14. Hafta  Periyodik Tablo ve katılarda bağ yapıları, Molekül İyonu, Molekül Orbitalleri
15. Hafta  Moleküllerin Enerji Düzeyleri ve Spektrumları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fizik III (Modern Fizik) R.A. Serway ve R.J. Beichner- Çağdaş Fiziğin Kavramları, Arthur Beiser- Fizik ve Mühendislikte Modern Fizik John. R. Taylor, ChrisZafaritos
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
116
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X