GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I/FİZ201
Dersin Adı: FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hakan Çiftçi
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hciftci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hciftci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matematik yöntemleri fizikte karşılaşılan problemlere uygulama
Matematiksel olarak bulunan sonuçların fizik bilmi çerçevesinde yorumlayabilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MAT-109, MAT-110
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Diferansiyel denklemler
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Vektör Uzayları, Baz ve İç çarpım kavramları
2. Hafta  Diklik, Graham-Schmidt metodu ve vektörel çarpım kavramları
3. Hafta  Vektörlerin Türevleri, Gradyent kavramı
4. Hafta  Diverjans ve rotasyonel kavramları
5. Hafta  Vektörlerin integralleri
6. Hafta   Açık ve kapalı yol boyunca integraller
7. Hafta  Düzlemde Green teoremi, Stokes teoremi ve korunumlu vektör alanları
8. Hafta  Diverjans teoremi
9. Hafta   Dik eğrisel koordinat sistemleri
10. Hafta  Vektörlerin dönüşümü
11. Hafta  Genel koordinat sistemlerinde gradyent ve diverjans ifadeleri
12. Hafta  Eğrisel koordinatlarda rotasyonel ve bazı bilinen örnekler (küresel ve silindirik koordinatlar vs.)
13. Hafta  Matrisler, determinantlar ve özdeğer-özvektör problemleri
14. Hafta  Operatörler, hermitiklik kavramı, operatörlerin matris temsilleri ve baz değiştirme
15. Hafta  Operatörler, hermitiklik kavramı, operatörlerin matris temsilleri ve baz değiştirme
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  yok
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
9
4
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
4
36
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
156
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X