GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATEMATİK II/MAT102
Dersin Adı: MATEMATİK II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, Doç. Dr. Çetin Vural
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/cvural
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cvural@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Belirli integrali bir eğri altında kalan bölgenin alanı olarak yorumlar ve bir Riemann toplamının limiti olarak tanımlar
Sol uç, sağ uç, orta nokta ve ymauk yaklaşımlarını kullanrak bir belirli integrali yaklaşık olarak hesaplar
Türev ve anti-türevi ters işlemler olarak yorumlar ve bir belirli integrali, bir anti-türevi kullanarak hesaplar
Bir bileşke fonksiyonun ters-türevini hesaplamak için değişken değiştirme metodunu kullanır
- Eğriler ile sınırlanan bir bölgenin alanını bir belirli integral olarak yorumlar ve alanın değerini hesaplar
Bir katı cismin hacmini kesit yöntemi ve bir eksen et. bir bölgenin döndürülmeiyle oluşan cismin hacmini disk ve kabuk yöntemi ile hesaplar
Kismi integrasyon yöntemini uygular
Uygun yöntemlerle trigonometrik fonksiyonların çarpımlarının integrallerini hesaplar ve trigonometrik değişken değiştirmeyi uygular

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sonlu toplamlarla yaklaşık hesap.Sigma notasyonu ve sonlu toplamların limitleri
2. Hafta  Belirli integral, İntegralin temel teoremi
3. Hafta  Belirsiz intergraller ve değişken değiştirme metodu. Eğriler arasında kalan bir bölgenin alanı
4. Hafta  Kesit (dilimleme) yöntemi ve bir eksen etrafında dönme
5. Hafta  Silindirik kabuklar ile hacim hesabı. Düzlem eğrilerinin uzunlukları
6. Hafta   Bir fonksiyonun tersi ve türevi. Doğal Logaritma
7. Hafta  Üstel fonksiyon. a^x and log_a x
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Üstel büyüme ve bozunum Bağıl büyüme oranları
10. Hafta  Ters trigonometrik fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar
11. Hafta  Temel integral formülleri. Kısmi integrasyon
12. Hafta  Rasyonel fonksiyonların basit kesirlere ayırma ile integral hesabı
13. Hafta  Genelleştirilmiş integraller.
14. Hafta  Diziler
15. Hafta  Seriler
16. Hafta  Dönem sonu sınavı.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-) George B. Thomas, "Thomas Kalkülüs", çev.Edt. Mustafa Bayram, Pearson yayınevi. 2-) Prof. Dr. Mustafa Balcı, "Genel Matematik" , Balcı yayınları 3-) Prof. Dr. İbrahim Ethem Anar, 'Genel Matematik-I', Gazi Kitabevi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
120
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X