GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYA I/KİM109
Dersin Adı: KİMYA I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Hayrettin TÜMTÜRK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~tumturk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tumturk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kimyacılar, fen bilimleri, tıp, çevre ve mühendisliğin pek çok alanı ile ortak konular üzerinde çalışırlar.
Verilen ders kapsamı çerçevesinde ortak sorunları tartışabilecek seviyeye ulaşırlar.
Modern teknolojinin gerektirdiği yeni özellikteki maddelerin tanınması,sentezi ve özelliklerinin belirlenmesi, yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulama


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Maddenin Özellikleri Ve Ölçümü:Kimyanın amacı, bilimsel yöntem, maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, maddenin ölçümü, bilimsel yöntem.
2. Hafta  Atomlar Ve Atom Kuramı:Kimyada ilk buluşlar ve atom kuramı, elektronlar ve atom fiziğinde diğer buluşlar, atom çekirdeği, kimyasal element., atom kura
3. Hafta  Kimyasal Bileşikler: Kimyasal bileşik çeşitleri ve formülleri, mol kavramı ve kimyasal bileşikler, kimyasal bileşiklerin bileşimi, yükseltgenme bsasam
4. Hafta  Kimyasal Tepkimeler:Kimyasal tepkimeler ve kimyasal eşitlikler, kimyasal eşitlik ve stokiometri, çözeltide kimyasal tepkimeler,
5. Hafta  Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş: Sulu çözeltilerin doğası, çökelme tepkimeleri, asit-baz tepkimeleri, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri
6. Hafta  Gazlar: Gazların özellikleri. Gaz basıncı, basit gaz yasaları, ideal ve genel gaz denklemi ve uygulamaları, kimyasal tepkimede gazlar,gaz karışımları
7. Hafta  Termokimya: Termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin birinci yasası, tepkime ısısı ve hesaplaması: Hess yasa
8. Hafta  Atomun Elektron Yapısı: Elektromagnetik ışıma, atom spectrumları, kuantum kuramı, Bohr atom modeli, dalga mekaniği
9. Hafta  ARA SINAV . kuantum sayıları ve atom orbitalleri, hidrojen atomunda orbitallerin yorumu ve gösterimi, elektron spini, çok elektronlu atomlar, elektron
10. Hafta  Peryodik Çizelge Ve Bazı Atom Özellikleri: Elementlerin sınıflandırılması: Peryodik yasa ve peryodik çizelge, metaller, ametaller ve iyonları,
11. Hafta  Kimyasal Baglar I: Temel Kavramlar: Lewis kuramı, kovalent bağlanma, polar kovalent bağlar, Lewis yapılarının yazılması, rezonans.
12. Hafta  Kimyasal Baglar I: Temel Kavramlar: Oklet kuralından sapmalar, moleküllerin biçimleri, bağ derecesi ve bağ uzunlukları, bağ enerjileri.
13. Hafta  Kimyasal Baglar II: Temel Kavramlar: Değerlik bağ kuramı, atom orbitallerinin melezleşmesi, katı kovalet bağlar, molekül orbital kuramı,
14. Hafta  Sıvılar, Katılar Ve Moleküller Arası Kuvvetler: Moleküller arası kuvvetler ve sıvıların bazı özellikleri, sıvıların buharlaşması: Buhar basıncı,
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Genel Kimya : R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring( Çeviri: Tahsin UYAR;Serpil AKSOY; Recai İNAM; Palme yayınları, Ankara) Printice Hall Inc., 8th Edition • Chemistry, R. Chang. McGraw-Hill, Inc. 6th Edition. • Chemistry, J. McMurry, R.C. Fay, Prentice-Hall Inc. 2nd Edition.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
6
4
24
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
120
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X