GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATOM FİZİĞİ/FİZ403
Dersin Adı: ATOM FİZİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Abdullah GÜNEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/agunen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  agunen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencilere kuantum mekanik teorinin kurallarının uygulamalarını öğretmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Maddenin Atomik Doğası, Klasik İki Cisim Problemi, Hidrojen Atomunun Dalga Mekaniği, Kütle Merkezinin Laboratuar Sistemindeki Hareketi, Bağıl Koordina
2. Hafta  Elektronun Bağıl Hareketi, Hidrojen Atomu İçin Schrödinger Denkleminin Küresel Koordinatlarda Çözümü, Küresel Harmonikler
3. Hafta  Hidrojen Atomunun Dalga Fonksiyonunun Yarıçapa Bağımlılığı, Hidrojen Dalga Fonksiyonlarının Dirac Gösterimi
4. Hafta  Hidrojen Atomunun Merkezcil Alan Problemi Çözümünde Enerji, Bohr Teorisi ile Karşılaştırmaları
5. Hafta  Atomlarda Elektron Olasılık Dağılımları, Beklenen Değer Formülleri, Dalga Fonksiyonunun Zamana Bağımlılığı
6. Hafta  Beklenen Değer, Virial Teoremi, Spin Kavramı ve Pauli Spin Matrisleri
7. Hafta  Atomik Hamiltonyenin Bazı Terimleri, Zeemann Terimi, Hidrojen Atomunda Spin-Yörünge Etkileşmesi ve İnce Yapı Terimleri
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Hidrojen Atomunda Manyetik Dipol-Dipol Etkileşmesi, Aşırı İnce Yapı- Zeemann Olayı, Breit Rabi Formülünün Alkali Atomlar İçin Türetilmesi
10. Hafta  Stark Olayı, Atom Fiziğinde Açısal Momentum Çiftlenimleri ve Elektrik Dipol Seçim Kuralları
11. Hafta  İki Parçacığın Açısal Momentumlarının Etkileşmesi, Atomik Spektroskopide Terim Kavramı, Optik Spektrum Serileri
12. Hafta  Atom Spektrumlarının Dili, Sodyum Spektrumları, Atomun X-Işını Spektroskopisi
13. Hafta  PauliDışarlama İlkesi ve Kuantum Mekaniksel Yorumu, Atomlarda Elektron Yerleşimi
14. Hafta  Hund Kuralları, Periyodik Cetvel, Helyum Spektrumu, Hidrojen Atomunda Lamb Kayması
15. Hafta  Pertürbasyon Teorisinin Atom Fiziği Uygulamaları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Atom ve Molekül Fiziği (E. Aygün , M. Zengin), Atom ve Molekül Fiziği (B.H. Bransden , C.J. Joachain),TheWorld of The Atom. Basic Boks ( H. Borseand L. Motz)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
103
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X