GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE 2/ENG102
Dersin Adı: İNGİLİZCE 2
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce II
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler, çeşitli konularda konuşma yapabileceklerdir.
Öğrenciler, kişileri, nesneleri ve durumları betimleyebileceklerdir.
Öğrenciler, yaşam deneyimleriyle ilgili ifadeleri kullanarak kendilerinden söz edebileceklerdir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Basit bir hikâyeyi anlama ve anlatma, kişileri betimleme ve betimlemeleri anlama
2. Hafta  Tarih ve ayları anlama, basit bir betimlemeden kişileri ayırt etme
3. Hafta  Kişilerin yaptıklarını betimleme, kıyafetler hakkında konuşma
4. Hafta  Hava durumuyla ilgili konuşma, sorunları betimleme ve çözüm isteme
5. Hafta  Kişiler ve nesneler arasında kıyas yapma, bir nesneyi başka şeylerle kıyaslama
6. Hafta  Genel Tekrar
7. Hafta  Tren bileti ayırtma, kişisel tecrübeleri betimleme
8. Hafta  ARA SINAV – Kişisel tercihler hakkında konuşma, tavsiyede bulunma ve cevap verme
9. Hafta  Kişilerin tecrübeleri hakkında konuşma, basit direktifleri verme ve anlama
10. Hafta  İşaret ve kuralları anlama, eğitim hakkında konuşma
11. Hafta  Yönerge verme ve anlama, bilgi ve yönergeleri kontrol etme
12. Hafta  Niyet ve planlar hakkında konuşma, planların/eylemlerin sebeplerini konuşma
13. Hafta  ÖĞRENCİ SUNULARI
14. Hafta  Sevdiği/sevmediği şeyler ve hedefleri hakkında konuşma, planlar hakkında soru sorma ve tartışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
3
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
4
52
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
3
1
3
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
60
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.
2
Deneysel pratikliği geliştirme.
3
Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.
4
Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.
5
Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.
6
Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.
7
Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.
8
Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesi
9
Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.
10
Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.
11
Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.
12
Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanları )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ydyo@gazi.edu.tr)