GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK DİLİ II/TÜR102
Dersin Adı: TÜRK DİLİ II
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç.Dr.Fatma Açık
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~acik
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fatmaacik1@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek,
Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmek,
Yazılı kompozisyon türlerini tanımak,
Yazılı kompozisyon türlerini kullanabilmek,
Dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek, Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun şekilde kullanma becerisini kazandırmak,
İlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar bilmek ve bunları uygulayabilmek,
Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirebilm
Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun şekilde kullanma becerisini kazandırmak,
Yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini en güzel biçimde anlatabilme becerisini kazandırmak,
Bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığını kazandırmak ve bunu geliştirmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Cümle Bilgisi,
2. Hafta  Kelime Grupları,
3. Hafta  Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar,
4. Hafta  Cümle Türleri,
5. Hafta  Cümle Çözümlemeleri,
6. Hafta  Cümle İnceleme Örnekleri,
7. Hafta  Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce,
8. Hafta  Tema, Hayal,
9. Hafta  Paragraf, Paragraf Çeşitleri
10. Hafta  Anlatım Biçimleri, Yaratıcı / Kurgusal Yazılar,
11. Hafta  Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar,
12. Hafta  Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş),
13. Hafta  Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları),
14. Hafta  Anlatım Bozuklukları,
15. Hafta  Konferans,
16. Hafta  Bilimsel Araştırma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yakıcı, Ali- Yücel, Mustafa- Doğan, Mehmet- Yelok, Veli Savaş; Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, (Editör: Veli Savaş YELOK), Gazi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
5
4
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
62
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X