GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK DİLİ I/TÜR101
Dersin Adı: TÜRK DİLİ I
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç. Dr. Fatma Açık
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~acik1
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fatmaacik1@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek,
Öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek,
Öğrencilere yazım (imlâ) kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak,
Öğrencilere noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak,
Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak
Öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Öğrencilere yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Dil, kültür ve medeniyet kavramlarının açılımını kavratmak,
Türk dilinin tarihi gelişimini ve özelliklerini kavratmak,
Türk dilini kurallara uygun konuşma ve yazma alışkanlığı kazandırmak
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dil ve Dilin Özellikleri,
2. Hafta  Dil-Düşünce İlişkisi,
3. Hafta  Dil-Düşünce İlişkisi,
4. Hafta  Dil-Düşünce İlişkisi
5. Hafta  Medeniyet, Dil Kültür, Medeniyet İlişkisi,
6. Hafta  Dilekçe Yazımı,
7. Hafta  Yeryüzündeki Diller, Dillerin Doğuşu,
8. Hafta  Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması,
9. Hafta  Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
10. Hafta  Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi,
11. Hafta  Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları,
12. Hafta  Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi),
13. Hafta  Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler,
14. Hafta  Yazım Kuralları ve Uygulaması
15. Hafta  Noktalama İşaretleri
16. Hafta  Noktalama İşaretleri İle İlgili Uygulamalar
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yakıcı, Ali- Yücel, Mustafa- Doğan, Mehmet- Yelok, Veli Savaş; Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, (Editör: Veli Savaş YELOK), Gazi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
5
4
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
62
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.X
2
Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.X
3
Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.X
4
Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.X
5
Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.X
6
Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.X
7
Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.X
8
Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.X
9
Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.X
10
Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.X
11
Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.X
12
Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.X
13
Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.X