GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RİSK ÇÖZÜMLEMESİ/İST3023
Dersin Adı: RİSK ÇÖZÜMLEMESİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Genel sigorta problemlerinde riskin tanımı ve özellikleri bilgisi
Genel sigorta problemlerinde hasar sıklığı ve hasar tutarı kavramı.
Genel sigorta problemlerinde bazı istatistiksel özellikleri ve dağılımları kullanabilme becerisi.
Hasar sıklığı ve hasar tutarına ilişkin olasılık hesaplayabilmek ve istatistiksel hipotez testleri oluşturabilmek.
Genel sigorta problemlerinde risk pirimi ve hasar sıklık oranı hesaplayabilmek.
Genel sigorta problemlerinde bazı istatistiksel teknikleri kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Riskin tanımı ve özellikleri.
2. Hafta  Genel sigorta problemleri ve genel sigortada kullanılan rastgele değişkenler.
3. Hafta  Hasar sıklığı ve hasar tutarı tanımları.
4. Hafta  Hasar sıklığı ve hasar tutarına ilişkin beklenen değer ve varyans.
5. Hafta  Koşullu dağılım, koşullu beklenen değer ve koşullu varyans.
6. Hafta  Genel sigorta problemlerinde kullanılan istatistiksel dağılımlar: Normal ve log-normal dağılım.
7. Hafta  Pareto dağılımı, Gamma dağılımı.
8. Hafta  Poisson dağılımı, Binom dağılımı, Arasınav
9. Hafta  Negatif Binom ve risklerin heterojenliği.
10. Hafta  Hasar sıklığı ile ilgili hipotez testleri.
11. Hafta  Hasar tutarı ile ilgili hipotez testleri.
12. Hafta  Risk faktörleri, toplamsal ve çarpımsal modeller.
13. Hafta  Risk primleri, hasar sıklık oranı.
14. Hafta  Hasar tutarı ve prim hesaplanması.
15. Hafta  Final Sınavı.
16. Hafta  --
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
1
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
3
30
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Emel BAŞAR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://abs.gazi.edu.tr/ebasar)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ebasar@gazi.edu.tr)