GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİKSEL DANIŞMANLIK/İST4032
Dersin Adı: İSTATİSTİKSEL DANIŞMANLIK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Profesyonel istatistikçi olmak için İstatistik Lisans Derecesi'ni aldıktan sonra izleyeceği yolu bilir. Bu yaklaşımını zamanın ve teknolojinin gelişi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İstatistiksel Danışmanlığın Tanımı ve Veri Bilimi
2. Hafta  İstatistiksel Danışmanlığın Kökeni.
3. Hafta  İstatistiksel Danışmanlığın Salt Akademik Bir Uğraştan Tam Bir Mesleğe Dönüşmesi.
4. Hafta   İstatistiksel Danışmanlık İçin Gerekli Beceriler.
5. Hafta   İstatistiksel Danışmanlık Eğitimi.
6. Hafta   İstatistiksel Danışmanlık ve İletişim.
7. Hafta  İstatistik Alanındaki Bilgiyi Güncel Tutma ve Akıllı Sistemler
8. Hafta  İstatistik Meslek İlkeleri ve Değerleri. Ara sınav
9. Hafta  İstatistiksel Danışman’ın sorumluluk ve yükümlülükleri
10. Hafta  Danışman’ın sorumluluk ve yükümlülükleri.
11. Hafta  İstatistiksel Danışmanlık Hizmetinin Örgütlenme Biçimleri.
12. Hafta  Danışmanlığın Etik Sorunları.
13. Hafta  Çeşitli Sektör Projelerinde İstatistiksel danışmanlık ve işbirliği
14. Hafta  Danışman raporu
15. Hafta  Final Sınavı.
16. Hafta  --
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
4
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
8
8
 Materyal tasarlama, uygulama
2
10
20
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Reşat KASAP)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://abs.gazi.edu.tr/rkasap)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (rkasap@gazi.edu.tr)