GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RESMİ İSTATİSTİKLER/İST1024
Dersin Adı: RESMİ İSTATİSTİKLER
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Resmi istatistik kavramı.
Resmi İstatistiklerin üretilmesinin alt yapısı.
Endeks hesaplama yöntemleri.
Tüketici ve Üretici Fiyat endeksi: tanımı, kapsamı, mal ve hizmet sepetinin belirlenmesi, veri toplama.
Tüketici ve üretici endeksi hesaplama yöntemleri ve kullanılması ile ilgili örnekler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Resmi İstatistik nedir? Resmi İstatistik Programı ile ilgili Genel Bilgiler.
2. Hafta  İstatistiksel Alt Yapı: İdari Kayıtlar (Ulusal Adres Veri Tabanı; Adres Kayıt, İş Kayıt, Tarımsal işletme Kayıt ve Göç Kayıt Sistemleri).
3. Hafta  İstatistiksel Alt Yapı: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama (CORINE Arazi Örtüsü, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Kır/Kent Tanımının Rev.).
4. Hafta  İstatistiksel Alt Yapı: Sınıflamalar ve Resmi İstatistik Programı dahilinde üretilen istatistikler.
5. Hafta  Endeks sayısı nedir? Endeks sayılarının özellikleri, Endeks sayılarının Kullanımı, Endeks sayılarının kurgulanmasındaki Problemler.
6. Hafta  Endeks hesaplama yöntemleri: Sabit ve Değişken Temel devreli Endeksler, Basit ve Bileşik Endeksler, Ağırlıksız ve Ağırlıklı Endeksler.
7. Hafta  Endeks hesaplama yöntemleri: Fiyat ve Miktar Endeksleri.
8. Hafta  Endeks hesaplama yöntemleri (Laspeyres Paasche, Fisher, Dorbish-Bowley, Marshall-Edgeworth, Kelley). Arasınav
9. Hafta  Fiyat istatistikleri ve Endeksler: Tüketici Fiyat Endeksleri.
10. Hafta  Fiyat istatistikleri ve Endeksler: Tüketici Fiyat Endeksleri.
11. Hafta  Tüketici Fiyat Endekslerinin hesaplanması ve kullanımının örneklendirilmesi.
12. Hafta  Fiyat istatistikleri ve Endeksler: Üretici Fiyat Endeksleri.
13. Hafta  Fiyat istatistikleri ve Endeksler: Üretici Fiyat Endeksleri.
14. Hafta  Üretici Fiyat Endeksleri hesaplanması ve kullanımının örneklendirilmesi.
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  ___
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
7
2
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Necla GÜNDÜZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/ngunduz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ngunduz@gazi.edu.tr)