GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOİSTATİSTİK/İST- 434
Dersin Adı: BİYOİSTATİSTİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Hülya BAYRAK; Doç. Dr. Bülent ÇELİK, Doç.Dr. Yaprak Arzu ÖZDEMİR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hbayrak, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/bucelik, http://websitem.gazi.edu.tr/site/yaprak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hbayrak@gazi.edu.tr, bucelik@gazi.edu.tr, yaprak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler biyoistatistik tanımını bilir
Öğrenciler biyolojik veri çeşitlerini bilir.
Öğrenciler biyoistatistik alanında kullanılan örnekleme metodlarını bilir
Öğrenciler Tıp alanında çalışan insanların elde edeceği verileri düzenli analize uygun olarak toplamasına yardımcı olmayı bilir.
Öğrenciler Tıp alanında çalışan insanların elde edeceği verileri analiz eder ve yorumlar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Biyoistatistik hakkında genel bilgi
2. Hafta  Sağlık bilimlerinde kullanılan araştırma türleri
3. Hafta  Hipotez testleri ve testin gücü
4. Hafta  Çeşitli hipotez testleri için örnek çapının belirlenmesi
5. Hafta  Medikal tanı testlerinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler
6. Hafta  Tanı testlerinin geçerliliği
7. Hafta  Tanı testlerinin güvenilirliği
8. Hafta  Risk ölçütleri
9. Hafta  arasınav
10. Hafta  ROC analizi
11. Hafta  Ölçümler arası uyumun tespiti
12. Hafta  Paralel gruplar tasarımı
13. Hafta  Crossover tasarımı
14. Hafta  Tekrarlı ölçümler tasarımı
15. Hafta  Kayıp gözlemlerin sınıflandırılması
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Winner,Larry. Introduction to Biostatistics(2004).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Expression, answer-questions, presentation.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
5
10
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
4
4
16
 Rapor hazırlama
5
7
35
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
120
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X