GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
LİNEER MODELLER/İST-428
Dersin Adı: LİNEER MODELLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Ufuk EKİZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ufukekiz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ufukekiz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenci,karesel formlar ve dağılımlarını öğrenir.
Tam ranklı modellerde tahmini öğrenir.
Eksik ranklı modellerde tahmini öğrenir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Matris işlemleri
2. Hafta  Moore-penrose koşulları
3. Hafta  Çok değişkenli normal dağılım
4. Hafta  Karesel formlar, karesel formların dağılımları, karesel formların bağımsızlığı
5. Hafta  Merkezi olmayan ki-kare dağılımı
6. Hafta  Tam ranklı modeller
7. Hafta  Tam ranklı modellerde tahmin
8. Hafta  Tam ranklı modellerde hipotez testleri
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Eksik ranklı modeller
11. Hafta  Eksik ranklı modellerde tahmin
12. Hafta  Tahmin edilebilir parametrik fonksiyonlar
13. Hafta  Eksik ranklı modellerde hipotez testleri
14. Hafta   Tek faktörlü sabit etkili model
15. Hafta  İki faktörlü etkileşimsiz sabit etkili model
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. An introduction to linear statistical models Graybill, Franklin A. New York : McGraw-Hill, c1961. Linear models Searle, Shayle R. New York : Wiley, 1971. 2. Linear models Searle, Shayle R. New York : Wiley, 1971. 3. Koch, Karl-Rudolph. Parameter estimation and hypothesis testing in linear models / Karl-Rudolf Koch. Berlin : Springer, c1999.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-cevap, Gösterme, Uygulama, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
2
1
2
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
1
1
 Okuma Faaliyetleri
6
4
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
4
4
 Materyal tasarlama, uygulama
2
5
10
 Rapor hazırlama
6
5
30
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
122
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X