GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOK DEGİŞKENLİ İST. II/İST-424
Dersin Adı: ÇOK DEGİŞKENLİ İST. II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Semra Erbaş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   www.gazi.edu.tr/~serbas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  serbas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Karşılaştığı problemin genel çerçevesini çizer, kısıtlarını ortaya koyar, o problemin hangi çok değişkenli teknik ile çözüleceğine karar verir.
Kuramsal inceleme, karşılaştırma, test yapma çalışmalarında bulunur.
SPSS paket programı yardımıyla problemi çözer, yorumlar, sonuçlarını rapor eder.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Faktör analizi
2. Hafta  SPSS uygulamaları
3. Hafta  Kanonik korelasyon analizi
4. Hafta  SPSS uygulamaları
5. Hafta  Diskriminant analizİ
6. Hafta  SPSS uygulamaları
7. Hafta  Lojistik Regresyon
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Uzaklık Ölçüleri , Kümeleme Analizi
10. Hafta  SPSS uygulamaları
11. Hafta  Çok boyutlu ölçekleme
12. Hafta  Uygunluk Analizi
13. Hafta  SPSS uygulamaları
14. Hafta  Çok değişkenli regresyon analizi
15. Hafta  SPSS uygulamaları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Johnson R. A. ve Wichern D. W., 2002, Applied Multivariate Stat. Anal.,Prentice Hall. 2.Morrison D. F., 1976, Multivariate Statistical Methods, Mc Graw-Hill 3.Anderson,T.W.1984, An Introduction to multivariate Statistical Analysis
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
4
10
 Uygulama
8
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
8
2
16
 Rapor hazırlama
5
2
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
121
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X