GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKONOMETRİK MODELLER/İST-431
Dersin Adı: EKONOMETRİK MODELLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Filiz KARDİYEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fyuva
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fyuva@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1-Öğrenci, temel ekonometri bilgi ve kültürüne sahip oluriktisadi olayların modellenmesi becerisini geliştirir.
2-Analiz sonuçlarının iktisadi ve istatistiksel anlamlılıklarını yorumlama yeteneğini kazanır .
3-Güncel ekonometrik bir problemi ya da projeyi hazırlama ve sonuçlandırmada bilgisini kullanabilme yeteneğine sahip olur.
4-Diğer disiplinlerde ortaya çıkan benzer problemleri analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Regresyon Analizi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ekonometrinin Tanımı, yöntembilimi, ekonometrik modelin tanımı ve örnek, Ekonomik verinin yapısı, ekonometri türleri
2. Hafta  Basit regresyon analizi, tahminlerin elde edilmesi, tahmin edicilerin özellikleri
3. Hafta  İki Değişkenli Doğrusal Regresyon Modellerinin Uzantıları
4. Hafta  İki Değişkenli Doğrusal Regresyon Modellerinin Uzantıları
5. Hafta  Çoklu regresyon analizi, tahminlerin elde edilmesi, tahmin edicilerin özellikleri
6. Hafta  Değişen Varyans Sorunu
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Çoklu Doğrusallık Sorunu
9. Hafta  Ardışık Bağımlılık Sorunu
10. Hafta  Proje Sunumları
11. Hafta  Proje Sunumları
12. Hafta  Yapay Değişkenlerle Regresyon Modelleri
13. Hafta  Yapay Değişkenlerle Regresyon Modelleri
14. Hafta  Nitel Tepkili Regresyon Modelleri
15. Hafta  Nitel Tepkili Regresyon Modelleri
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1. Damodar N. G. (Çev. Ü. Şenesen, G. G. Şenesen), 1999, Temel Ekonometri, Literatür Yayınları. 2. Kutlar A., Uygulamalı Ekonometri, 2009, Nobel Yayı
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma ,Proje
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
4
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
113
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X