GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
STATISTICALQUALITY CONTROL/İST-429
Dersin Adı: STATISTICALQUALITY CONTROL
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  English
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mehmet Akif BAKIR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http:// websitem.gazi.edu.tr/mabakir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mabakir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1. Ability of learning the statistical basis of quality control.
2. Gaining knowledge about SPC tools, and ability of performing process analysis.
3. Ability of using the SPC tools in the real environment implementation


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  The mode of delivery is face to face
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  There is no prerequisite or co-requisite
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  There is no recommended optional programme component for this course
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Quality improvement in the business environment
2. Hafta  Methods of philosophy of statistical process control
3. Hafta  Statistical basis of control charts
4. Hafta  Quality control tools: Magnificent seven
5. Hafta  Control charts for attributes
6. Hafta  Control charts for attributes
7. Hafta  Control charts for variables
8. Hafta  Midterm Exams
9. Hafta  Control charts for variables
10. Hafta  CUSUM control charts
11. Hafta  EWMA control charts
12. Hafta  Control charts for multiple stream processes
13. Hafta  Multivariate control charts
14. Hafta  Process capability analysis.
15. Hafta  Gage capability analysis
16. Hafta  Final Exam
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Montgomery D.C., 2005, Introduction to Statistical quality Control, , John Wiley and Sons, 5th edt.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Lecture, Question & Answer, Demonstration, Drill - Practise.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Not Applicable
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
20
40
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
130
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X