GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI II/İST-423
Dersin Adı: İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hülya BAYRAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hbayrak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hbayrak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1-2^k ve 3^k Faktöriyel düzenleri öğrenir
2-İçiçe düzenleri öğrenir
3-Etki karışımını öğrenir
4-Kesirli Faktöriyel düzenleri öğrenir
5-Kovarans analizini öğrenir
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sabit, rastgele etkili modeller için varyans analizi
2. Hafta  Karışık etkili modeller için varyans analizi, yaklaşık F testi
3. Hafta  2^k faktöriyel düzenler ve Yates yöntemi
4. Hafta  3^k faktöriyel düzenler ve Yates yöntemi
5. Hafta  Nicel Faktörler
6. Hafta  Nitel Faktörler
7. Hafta  İç-içe düzenler
8. Hafta  Vize Sınavı
9. Hafta  Çaprazlanmış faktörler ve iç içe düzenler
10. Hafta  Rastgelelik kısıtları ile çok faktörlü deneyler
11. Hafta  Bölünmüş parseller deney düzeni
12. Hafta  Etki Karışımı-2^k faktöriyel düzenler
13. Hafta  Etki Karışımı-3^k faktöriyel düzenler
14. Hafta  Kesirli faktöriyel düzenler
15. Hafta  Kovaryans analizi
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Montgomery D. C., 1984, Design and Analysis of Experiments, JohnWiley & Sons. Ryan, T.P, 2007, Modern Experimental Design. Wiley. Gumbert, M.L. Gies
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
2
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
10
1
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
9
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
121
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X