GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARAŞTIRMA TASARIMI/İST-328
Dersin Adı: ARAŞTIRMA TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Yaprak Arzu ÖZDEMİR, Doç. Dr. Bülent ÇELİK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yaprak, http://websitem.gazi.edu.tr/site/bucelik
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yaprak@gazi.edu.tr, bucelik@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilimsel bir araştırmanın temel özelliklerini öğrenme
Literatür taraması yapma becerisi
Bir araştırma konusuna bağlı olarak araştırma problemini belirleyebilme
Araştırma önerisi hazırlayabilme
Uygun veri toplama yöntemini belirleyebilme becerisi
Veriyi analiz ederek, yorumlama ve raporlama becerisi -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilim ve bilimsel araştırmanın temel özellikleri
2. Hafta  Araştırma çeşit ve yöntemleri
3. Hafta  Nicel araştırma yöntemleri
4. Hafta  Nitel araştırma yöntemleri
5. Hafta  Araştırmanın aşamaları, araştırmada konu ve problem belirleme
6. Hafta  Kaynak tarama yöntemleri
7. Hafta  Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi, değişkenlerin belirlenmesi
8. Hafta  Değişkenlerin işleme yönelik tanımları
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta  Örnekleme yönteminin seçimi
11. Hafta  Veri toplama yöntemleri
12. Hafta  Ölçekleme, ölçme araçlarının geçerlilik ve güvenilirliği
13. Hafta  Verilerin işlenmesi, analizi ve yorumlanması
14. Hafta  Bilimsel etik
15. Hafta  Araştırma raporunun hazırlanması
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Arıkan R., 2005 Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Ankara. Yıldırım A., Şimşek H., 2006, Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara. Tavşancıl E., 2006, Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile veri Analizi, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-cevap, sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
5
8
40
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
115
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X