GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
VERİ TABANI SİST. VE PROG./İST-322
Dersin Adı: VERİ TABANI SİST. VE PROG.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bulenta
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bulenta@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Veri tabanının yapısını ve özelliklerini öğrenme.
Gerçek hayatta karşılaşacağı veri tabanlarındaki bilgiyi kullanma ve işleme becerisi. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim ve Lab uygulaması şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Visual C
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel Kavramlar
2. Hafta  Veri Modelleme
3. Hafta  Access (Base)
4. Hafta  SQL
5. Hafta  MySQL
6. Hafta  Veri İşleme Dili (DML)
7. Hafta  Veri Tanımlama Dili (DDL)
8. Hafta  Veri Kontrol Dili (DCL)
9. Hafta  ARASINAV
10. Hafta  Tabloların Bağlanması
11. Hafta  Alt Sorgular
12. Hafta  Raporlar
13. Hafta  SQL Server
14. Hafta  ORACLE
15. Hafta  ASP.NET ve PHP
16. Hafta  FİNAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Çağıltay, N.E., Tokdemir, G., “Veritabanı Sistemleri Dersi:Teoriden Pratiğe”, Seçkin Yayınevi, 2010. Daşdemir, Y., “Veri Tabanı Yönetim Sistemleri”, Türkmen Kitabevi, 2004. Şen, N.O. “Oracle: Sql, Sql*Plus,Pl/Sql ve Veri Tabanı Yönetimi”, Beta Yayınları, 2002.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım ve Lab-Uygulaması
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
1
5
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
1
3
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
3
5
15
 Rapor hazırlama
6
2
12
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
5
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X