GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MALİYE/İST-230
Dersin Adı: MALİYE
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Yrd. Doç. Dr. Haydar Lütfü EJDER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/haydar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  haydar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
-Kamu maliyesi
-Maliye Teorisi
-Kamu sektörünün fonksiyonları
-Kamusal mallar
-Sosyal ve kamusal tercih teorileri
-Kamusal harcamalar
-Kamu gelirleri
-Vergi teorisi
-Vergi ödeme gücü
-Vergilerin sınıflandırılması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu seçmeli bir derstir ve bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Kamu maliyesine giriş
2. Hafta   Maliye Teorisine ilişkin farklı yaklaşımlar
3. Hafta   Kamu sektörünün fonksiyonları
4. Hafta   Kamusal mallar I: Pareto etkinliği
5. Hafta   Kamusal Mallar II: Kamusal mal türleri
6. Hafta   Sosyal ve kamusal tercih teorileri
7. Hafta   Kamusal harcamalar I: Kavram ve Sınıflandırma
8. Hafta   Kamusal harcamalar II: Kamusal harcamaların artışı
9. Hafta   Vize sınavı
10. Hafta   Kamu gelirlerine giriş
11. Hafta   Kamu gelirlerinin sınıflandırılması
12. Hafta   Vergi teorisi
13. Hafta   Vergilendirme ilkeleri
14. Hafta   Vergi ödeme gücü yaklaşımı
15. Hafta   Vergilerin sınıflandırılması
16. Hafta   Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Önerilen Kaynak: Maliye Ders Notları (edt: Haydar Lütfü Ejder), Ankara 2011
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
2
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
68
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X