GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLETİŞİM BECERİLERİ/İST-226
Dersin Adı: İLETİŞİM BECERİLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~hbayrak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hbayrak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenci iletişim bilimi alanında temel olan kavramları, yaklaşımları, sorun ve tartışmaları öğrenir.
İletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
Sözsüz iletişim konusunda bilgi sahibi olur.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İletişimin tanımı, kapsamı ve amacı
2. Hafta  İletişim Süreci (Kaynak; mesaj, kanal, alıcı)
3. Hafta  Algılama ve Değerlendirme, Geri Bildirim
4. Hafta  Sözlü İletişim Nedir?, Sözlü İletişimin Yapıcı Engelleri, Sözlü İletişimde Kişisel Engeller
5. Hafta  Sözlü İletişimin Kanal Engelleri, Sözlü İletişimin Psikolojik Engelleri,
6. Hafta  Sözlü İletişimin Teknik Engelleri, Sözlü İletişimde Zaman Baskısı, Sözlü İletişimde Kesintiler
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Yazlı İletişim Nedir? Yazılı İletişin Engelleri, Yazılı İletişim Türleri,
9. Hafta  Sözsüz iletişim nedir? Sözsüz iletişimin fonksiyonları, beden dili
10. Hafta  Kişiler arası iletişim, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörler
11. Hafta  Kişiler arsı iletişimde engeller. Kişilik çatışmaları
12. Hafta  Örgütsel İletişimi, Biçimsel Olmayan İletişim Yöntemleri, Dikey İletişim
13. Hafta  Yatay İletişim, Çapraz İletişim, Sanal Örgütlerde İletişim,
14. Hafta  Örgütlerde İletişim Araçları, Örgütsel İletişimin İyileştirilmesi
15. Hafta  Yarıyıl Sonu Sınavına Yönelik Tartışma, Problem Çözme
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tutar,H.,Yılmaz,M.K.,Erdönmez,C.(2003). Genel ve Teknik İletişim, Nobel yay.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
14
1
14
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
1
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
1
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
68
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X