GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PSİKOLOJİ/İST-224
Dersin Adı: PSİKOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Yrd. Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/hdemirbas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hdemirbas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
sosyal psikoloji nedir bu konuda bilinçlendirmek.
Sosyal psikolojini diğer bilimlerle ilişkisini ve tarih içinde gelişimin görebilme
Sosyal psikoloji bilgileri hangi çalışmalarla ne tür yöntemler kullanılarak elde edildiğini tanıma ve değerlendirme
Toplumda hangi tür etkiler altında kalıp davranışlarımızı şekillendiriyoruzu farkedebilme
Bireye ait bir özellik olan tutumun ne olduğunu öğrenme ve anlama
Tutumlarımızı etkileyen faktörleri tanıma
Tutumlarımızı hangi durumlarda değiştiriyoruz bunu anlama ve bununla ilgili kuramsal açıklamaları kavrama
iletişimde propagandanın önemini anlamak
İnsanların davranışlarının nedenini anlamak
Grup davranışını ve liderliğin nasıl ortaya çıktığını tanımak
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Tanışma ve Derse Genel Bir Giriş
2. Hafta   Sosyal Psikoloji Nedir?
3. Hafta   Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Yöntem ve Örnekler
4. Hafta   Sosyal etki ve Uyma
5. Hafta  Tutumlar
6. Hafta  Tutumlar
7. Hafta   Ara sınav
8. Hafta   Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar
9. Hafta   Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar Sosyal psikolojik içerikli film sunumları
10. Hafta   İletişim, Propaganda: Tutum Değiştirme Süreci sosyal psikolojik içerikli film sunumları
11. Hafta   İletişim, Propaganda: Tutum Değiştirme Süreci Sosyal psikolojik içerikli film sunumları
12. Hafta   Sosyal Biliş (Sosyal Algı) Sosyal psikolojik içerikli film sunumları
13. Hafta   Sineklerin Tanrısı-Film
14. Hafta   Grup yapısı ve Dinamiği Sosyal psikolojik içerikli film sunumları
15. Hafta   Grup yapısı ve Dinamiği Sosyal psikolojik içerikli film sunumları
16. Hafta   Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Çiğdem Kağıtçıbaşı (2010) Günümüzde İnsan ve İnsanlar - Sosyal Psikolojiye Giriş (İstanbul:Evrim Yayınevi)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
77
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X