GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKONOMİ II/İST-222
Dersin Adı: EKONOMİ II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Y.Doç.Dr. Ömer Tanju DURUSOY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~durusoy
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  durusoy@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İktisadi analiz yöntemlerini kavrama.
Makro iktisadi analiz yeteneği kazanma.
Temel makro ekonomik kavramları öğrenme.
Ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetlerin akışını algılayabilme.
Milli muhasebeye ilişkin kavramları öğrenme.
Makro ekonomik analizlerde grafiksel yöntemleri kullanabilme.
Klasik teorileri öğrenmek.
Çağdaş ekonomi teorilerini öğrenmek.
Büyüme ve kalkınma analizleri yapabilme.
Ülke sorunlarına ilişkin bakış açısı ve çözüm önerileri geliştirme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Temel kavramlar.
2. Hafta   Milli gelir tanımı ve milli gelir kavramları.
3. Hafta   Milli muhasebe,büyüme,enflasyon vb. kavramlar arasındaki ilişki.
4. Hafta   Keynesyen gelir harcama modeli.
5. Hafta   Enflasyon ve Deflasyon analizi.
6. Hafta   Çarpan analizi.
7. Hafta   Hızlandıran prensibi ve konjonktür teorileri.
8. Hafta   IS-LM analizleri.
9. Hafta   AD-AS analizleri.
10. Hafta   Klasik iktisatçıların görüşleri ve teorileri.
11. Hafta   Monetarist Yaklaşım.
12. Hafta   Post-Keynesyen Yaklaşım.
13. Hafta   Yeni-Keynesyen Yaklaşım.
14. Hafta   Neo-Klasik Sentez ve Yeni Klasik Modeller.
15. Hafta   Reel konjonktür teorileri.
16. Hafta   Gelir dağılımı ve Lorenz eğrisi.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Prof.Dr. Erdal ÜNSAL,Mikroiktisat
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
1
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
1
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
83
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X