GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİK I/İST1003
Dersin Adı: İSTATİSTİK I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İstatistğin temel tanımı ve kullanıldığı alanları öğrenme becerisi
İstatistikle ilgili temel kavramları edinme becerisi
Veri toplama araçları, verilerin düzenlenmesi ve sunulması bilgisi
Frekans dağılımı ve grafiklerle veriyi özetleme becerisi
Merkezi eğilim ölçülerini hesaplama ve yorumlayabilme
Dağılış ölçüleri hesaplama ve yorumlayabilme
Verilerin dağılımı hakkında yorum yapabilme
İlişki katsayılarını hesaplama ve yorumlama becerisi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel kavramlar
2. Hafta  Veri toplama amaçları
3. Hafta  Verilerin düzenlenmesi
4. Hafta  Frekans dağılımları ve tablolar, bilgisayar uygulaması
5. Hafta  Grafikler, bilgisayar uygulaması
6. Hafta  Merkezi eğilim ölçüleri, bilgisayar uygulaması
7. Hafta  Merkezi eğilim ölçüleri, bilgisayar uygulaması
8. Hafta  Dağılış ölçüleri, bilgisayar uygulaması, Ara Sınav
9. Hafta  Dağılış ölçüleri, bilgisayar uygulaması
10. Hafta  Basıklık ve çarpıklık katsayıları, bilgisayar uygulaması
11. Hafta  Kutu grafiği, Bilgisayar uygulaması
12. Hafta  İlişki katsayıları, Bilgisayar uygulaması
13. Hafta  İlişki katsayıları, Bilgisayar uygulaması
14. Hafta  Genel Bilgisayar Uygulamaları
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  ------------------------------------------------------------------
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
4
52
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
4
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
5
50
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Yaprak ÖZDEMİR , Doç.Dr Meral EBEGİL , Doç.Dr. Meltem EKİZ , Dr. Öğr. Üyesi Esen GÜRBÜZSEL )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yaprak , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mdemirel , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ozmeltem , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/esen)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yaprak@gazi.edu.tr , mdemirel@gazi.edu.tr , ozmeltem@gazi.edu.tr , esen@gazi.edu.tr)