GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARAŞTIRMA PROJESİ II/İST4004
Dersin Adı: ARAŞTIRMA PROJESİ II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bilimsel etik kavramını ve önemini anlamak
Araştırma yapma yeteneğine sahip olmak
Veri toplamayı ve uygun analiz yöntemini bilmek
Sonuçları etik kurallar çerçevesinde sunmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İlk dönemden araştırma probleminin gözden geçirilmesi
2. Hafta  Veri toplama aracına karar verilip verinin elde edilmesi (anket ya da bir kurumdan izinle almak gibi)
3. Hafta  Veri toplama aracına karar verilip verinin elde edilmesi (anket ya da bir kurumdan izinle almak gibi)
4. Hafta  Veri için gerekli etik izinlerin alınması
5. Hafta  Uygulama ve saha çalışması yapılması
6. Hafta  Uygulama ve saha çalışması yapmak
7. Hafta  Verinin elde edilip veri setinin oluşturulması
8. Hafta  Veri setinin ayıklanması ve analize uygun hale getirilmesi, Ara sınav
9. Hafta  Ön istatistiki analizlerin yapılması
10. Hafta  İlk analizlerin değerlendirilmesi
11. Hafta  İlk analizlerin değerlendirilmesi
12. Hafta  Araştırmanın bitişi, sonuçların rapor edilmesi
13. Hafta  Araştırmanın bitişi, sonuçların rapor edilmesi
14. Hafta  Araştırmanın bitişi, sonuçların rapor edilmesi
15. Hafta  Araştırmanın bitişi, sonuçların rapor edilmesi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
5
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
3
30
 Sunu hazırlama
5
2
10
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
174
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İhsan ALP)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ihsanalp)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ihsanalp@gazi.edu.tr)