GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ I/İST3001
Dersin Adı: ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Örneklemenin temel tanımı ve kullanıldığı alanları öğrenme becerisi
Örnekleme ile ilgili temel kavramları öğrenme becerisi
Basit tesadüfi örneklemenin temel özelliklerini edinme becerisi
Tabakalı tesadüfi örneklemenin temel özelliklerini edinme becerisi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel Kavramlar
2. Hafta  Örnekleme hatası, duyarlılık, güvenilirlik
3. Hafta  Basit tesadüfi örnekleme
4. Hafta  Yığın ortalaması ve toplamının tahmin edilmesi, gerekli örnek çapının belirlenmesi
5. Hafta  Değişim Katsayısı ve Oransal varyans
6. Hafta  Yığın oranının tahmini ve gerekli örnek çapının belirlenmesi
7. Hafta  Tabakalı tesadüfi örnekleme
8. Hafta  Tabakalı tesadüfi örneklemede tahmin ediciler ve varyansları, Ara sınav
9. Hafta  Örneğin paylaştırılması (eşit, orantılı)
10. Hafta  Örneğin paylaştırılması (en uygun, Neyman)
11. Hafta  Örnek çapının belirlenmesi
12. Hafta  Yığın oranının tahmini ve gerekli örnek çapının belirlenmesi
13. Hafta  Sistematik Örnekleme
14. Hafta  Sistematik örneklemede tahmin ediciler, varyansları ve yığın türleri
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
5
35
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
5
25
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
14
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
171
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Yaprak Arzu ÖZDEMİR , Dr. Öğr.Üyesi Esen GÜRBÜZSEL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yaprak , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/esen)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yaprak@gazi.edu.tr , esen@gazi.edu.tr )