GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II/İST2002
Dersin Adı: MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Nokta tahmin teorisi
Tahmin yöntemleri
Tahmin edicilerde aranan özellikler
Aralık tahmin teorisi
Hipotez testi ve teorisi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Nokta tahmin yöntemleri: Momentler Tahmin Yöntemi
2. Hafta  Nokta tahmin yöntemleri: En çok olabilirlik Tahmin Yöntemi
3. Hafta  Nokta tahmin yöntemleri: Bayes Tahmin Yöntemi
4. Hafta  Tahmin edicilerde aranan özellikler: Yansızlık, Tutarlılık, Etkinlik
5. Hafta  Tahmin edicilerde aranan özellikler: Yansızlık, Tutarlılık, Etkinlik
6. Hafta  Tahmin edicilerde aranan özellikler: Fisher Bilgi Matrisi, Cramer-Rao alt sınırı ve uygulamaları
7. Hafta  Tahmin edicilerde aranan özellikler: Yeterlilik, Rao-Blackwell Teoremi ve Uygulamaları,
8. Hafta  Hipotez testleri: Neyman Pearson Teoremi, Kritik değer, Arasınav
9. Hafta  Hipotez testleri: Testin Gücü, hata kavramları
10. Hafta  Hipotez testleri: Olabilirlik Oran Testi
11. Hafta  Hipotez testleri: Olabilirlik Oran Testi ve Uygulamaları
12. Hafta  Güven aralığı: Pivot yöntemiyle güven aralığı ve Uygulamaları
13. Hafta  Güven aralığı: Klasik Güven Aralığı
14. Hafta  Güven aralığı: Klasik Güven Aralığı ve Uygulamaları
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
5
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
5
35
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
7
28
 Diğer
5
7
35
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
170
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Fikri GOKPINAR , Doç. Dr. Meral EBEGİL , Doç. Dr. Filiz KARDİYEN , Doç. Dr. Necla GÜNDÜZ TEKİN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/fikri , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mdemirel , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/fyuva , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ngunduz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (fikri@gazi.edu.tr , mdemirel@gazi.edu.tr , fyuva@gazi.edu.tr , ngunduz@gazi.edu.tr)