GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİK III/İST2005
Dersin Adı: İSTATİSTİK III
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana a
Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.
İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır. İstatistik alanının gerekti
İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.
Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.
İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. İstatistiksel hipotezler ve ilgili temel kavramlar
2. Hafta  2. Hipotez testi kavramı, hata tipleri ve testin gücü.
3. Hafta  3. Ortalama İçin Hipotez Testleri
4. Hafta  4. Ortalama İçin Hipotez Testleri
5. Hafta  5. Oran İçin Hipotez Testi ve Lab. uygulaması.
6. Hafta  6. Varyans için Hipotez Testi
7. Hafta  7. İki ortalama farkı için hipotez testleri (bağımsız örnekler için
8. Hafta  8. İki ortalama farkı için hipotez testleri (bağımsız örnekler için), Arasınav
9. Hafta  9. İki ortalama farkı için hipotez testleri (bağımlı örnekler için) ve Lab. Uygulaması
10. Hafta  10. İki oran farkı için hipotez testleri ve iki varyans ile ilgili hipotezlerin testleri.
11. Hafta  11. Farklı ölçme düzeyleri için ilişki katsayıları ve ilgili testler
12. Hafta  12. Farklı ölçme düzeyleri için ilişki katsayıları ve ilgili testler
13. Hafta  13. Farklı ölçme düzeyleri için ilişki katsayıları ve ilgili testler Farklı ölçme düzeyleri için ilişki katsayıları ve ilgili testler
14. Hafta  14. Tek faktörlü varyans analizi ve Lab. uygulaması.
15. Hafta  15. Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
5
35
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
5
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
12
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
164
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Hamza Gamgam , Prof. Dr. Hülya BAYRAK , Prof. Dr. Bülent ÇELİK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gamgam/ , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/hbayrak , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/bucelik)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gamgam@gazi.edu.tr , hbayrak@gazi.edu.tr , bucelik@gazi.edu)