GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI I/İST3004
Dersin Adı: İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Rasgeleleştirme, Bloklama Kavramlarını Öğrenme
Tek Yönlü varyans analizini öğrenme
Tek Yönlü varyans analizinin varsayımlarını öğrenme
Latin Kare, Youden Kare ve Greko Latin Kare dizenlerini öğrenme
Faktöriyel Düzenleri öğrenme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Temel Kavramlar
2. Hafta  2. Tekrar, rastgeleleştirme ve bloklama
3. Hafta  3. Tek yönlü varyans analizi ve beklenen kareler ortalamaları
4. Hafta  4. Dönüşümler, dik polinomlar
5. Hafta  5. Çoklu karşılaştırmalar, dik doğrusal bağıntılar
6. Hafta  6. Rasgele etkili model, karma etkili model
7. Hafta  7. Rastgele blok düzeni
8. Hafta  8. Genelleştirilmiş rastgele blok düzeni, Arasınav
9. Hafta  Latin Kare düzenler
10. Hafta  10. Tekrarlı Latin Kare düzen ve Greko Latin Kare düzen
11. Hafta  11. Rastgele tamamlanmamış blok düzeni
12. Hafta  12. Youden Kare düzen
13. Hafta  13. Faktöriyel düzenler
14. Hafta  14. Faktöriyel düzenlerde çoklu karşılaştırmalar
15. Hafta  15. Final Sınavı
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
1
3
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
1
2
 Materyal tasarlama, uygulama
3
1
3
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
3
15
45
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
142
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (1. Prof. Dr. Hülya BAYRAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/hbayrak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hbayrak@gazi.edu.tr)