GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SİMÜLASYON TEKNİKLERİ/İST3005
Dersin Adı: SİMÜLASYON TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
-Sanal deney tasarlama ve bir programlama dili ortamında gerçekleştirme -Teorik olasılık ve istatistik teorilerini sanal ortamda uygulayabilme -Kodl

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Gerçek ve Sanal Gerçek.
2. Hafta   Monte Carlo(MC) Tahmin Tekniği.
3. Hafta  Birim Tekdüze Dağılımdan Sözde Rasgele Örnekleme.
4. Hafta  Sürekli Tekdüze Dağılımdan Rasgele Örnekleme.
5. Hafta  Kesikli Tekdüze Dağılımlardan Rasgele Örnekleme.
6. Hafta   Bernoulli Değişgenin beklenen Değerinin MC Tahmini.
7. Hafta  MC Tümlev.
8. Hafta  MC Yakınsama Kıstasları, Arasınav
9. Hafta  Sanal Deney Tasarımı
10. Hafta  Sanal Deney Tasarımında Etkin MC Tahmin Ediciler.
11. Hafta  Sanal Deney Programlama.
12. Hafta  İstatistiksel tekniklerin sağlamlıklarına ilişkin sanal deneylerin tasarımı.
13. Hafta  İstatistiksel tekniklerin sağlamlıklarına ilişkin sanal deneylerin tasarımı.
14. Hafta  MC Sanal Deney: Hotelling- T2 istatistiğinin sağlamlığı.
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  --
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
5
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
7
2
14
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi Ufuk EKİZ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://abs.gazi.edu.tr/ufukekiz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ufuk@gazi.edu.tr)