GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATEMATİK III/MAT2045
Dersin Adı: MATEMATİK III
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çok değişkenli fonksiyonlar anlama, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavrama, kısmi türevler, zincir kuralı, tam diferansiyel ve kapa
Çok değişkenli fonksiyonlarda extremumlar
Kısmi türevlerin geometrik anlamını öğrenme
Leibnitz kuralı, İki katlı integraller ve alan hesabı, İki integrallerde bölge dönüşümleri, kutupsal koordinatlar,
İki katlı integraller yardımıyla hacim, kütle ve ağırlık merkezinin hesaplanması,
Üç katlı integraller ve uygulamaları, Küresel koordinatlar, silindirik koordinatlar,
Çok değişkenli fonksiyonları anlama,
Limit hesaplama, çok değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve kısmi türevler
Zincir kuralını anlama

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik
2. Hafta  Kısmi türevler, zincir kuralı
3. Hafta  Tam diferensiyel ve kapalı fonksiyonların türevi
4. Hafta  Çok değişkenli fonksiyonlarda extremumlar, Kısmi türevlerin geometrik anlamı
5. Hafta  Leibnitz kuralı, İki katlı integraller ve alan hesabı, İki integrallerde bölge dönüşümleri
6. Hafta  Kutupsal koordinatlar, İki katlı integraller yardımıyla hacim, kütle ve ağırlık merkezinin hesaplanması
7. Hafta  Üç katlı integraller ve uygulamaları, Küresel koordinatlar, silindirik koordinatlar, Arasınav
8. Hafta  Üç katlı integraller yardımıyla hacim, kütle ve ağırlık merkezinin hesaplanması, Arasınav
9. Hafta  Eğrisel integraller, Eğrisel integraller yardımıyla alan ve yay uzunluğu hesaplanması
10. Hafta  Eğrisel integraller yardımıyla kütle ve ağırlık merkezinin hesaplanması
11. Hafta  İş problemleri
12. Hafta  Yoldan bağımsızlık
13. Hafta  Green teoremi ve uygulamaları
14. Hafta  Yüzey integralleri
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  --
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
4
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
5
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
121
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Esra ERKUŞ DUMAN , Prof. Dr. Hatice Gül İNCE İLARSLAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/eduman , https://websitem.gazi.edu.tr/site/ince)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (eduman@gazi.edu.tr , ince@gazi.edu.tr)