GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ALGORİTMA TASARIMI/İST2003
Dersin Adı: ALGORİTMA TASARIMI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Değişken ve sabit kavramlarını öğrenme becerisi
Akış şeması operatörlerinin işlevlerinin kavranması
Akış şeması ile problem çözümlerinin elde edilmesi
Temel algoritma kalıplarının öğrenilmesi
Dizi içerisinde işlem yapma kabiliyetinin edinilmesi
Arama, sıralama algoritmaları
Matris işlemlerinin öğrenilmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bilgisayarın iç yapısı, bileşenleri ve ilgili diğer temel kavramlar
2. Hafta  Veri türleri, değişkenler, sabitler, aritmetik ve mantıksal ifadeler
3. Hafta  Bilgisayar ve programlama temel İşlemleri, Algoritma elemanları
4. Hafta  Akış Diyagramı Şekilleri
5. Hafta  Akış Diyagramı Analiz ve Tasarımları
6. Hafta  Veri Tipleri
7. Hafta  Döngü kavramı
8. Hafta  İç içe yuvalanmış döngülerle işlemler, Arasınav
9. Hafta  Dizi kavramı
10. Hafta  Dizilerle ilgili problemler
11. Hafta  Sıralama algoritmaları
12. Hafta  Araştırma algoritmaları
13. Hafta  İki boyutlu dizilerle ilgili problemler
14. Hafta  Programlama dilleri Ön Bilgi
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  ---
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
3
21
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
4
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
93
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İhsan ALP , Doç. Dr. Meral EBEGİL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://abs.gazi.edu.tr/ihsanalp , https://abs.gazi.edu.tr/mdemirel)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ihsanalp@gazi.edu.tr , mdemirel@gazi.edu.tr)