GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NONPARAMETRIC STATISTICS/İST-403
Dersin Adı: NONPARAMETRIC STATISTICS
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  English
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Fikri Gökpınar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fikri,
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fikri@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
To teach the concept of the order statistics and the rank-order statistics.
To teach the tests for goodness of fit.
To teach the tests for one sample.
To teach the tests for two independent samples.
To teach the tests for two dependent samples.
To teach the tests for more than two independent samples.
To teach the tests for more than two dependent samples.
To teach the concepts of relationship coefficients

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  The modes of delivery of this course are Face to face and Lab. application.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  There is no prerequisite or co-requisite for this course.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  There is no recommended optional program component for this course.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Application area of nonparametric tests.
2. Hafta   Order statistics and rank-order statistics.
3. Hafta  Chi-square and one sample Kolmogorov-Smirnov tests for goodness of fit.
4. Hafta  Binom test, one sample sign test and application in Lab
5. Hafta  Wilcoxon signed-ranks test and one sample run test.
6. Hafta  Median test, Mann-Whitney test and application in Lab.
7. Hafta  Two samples Kolmogorov-Smirnov test and Wald-Wolfowitz run test
8. Hafta   Fisher exact test, sign test for two dependent samples and application in Lab.
9. Hafta  MIDTERM EXAM
10. Hafta  Wilcoxon signed-ranks test and Mc-Nemar test for two dependent samples.
11. Hafta   Mood test and Siegel-Tukey test for the equality of two dispersion parameters.
12. Hafta  Kruskal-Wallis , multiple comparisons and application in Lab.
13. Hafta  Friedmans test and multiple comparisons.
14. Hafta  Cochrans Q test and Spearman rank correlation coefficient.
15. Hafta  Kendall Tau coefficient and application in Lab.
16. Hafta  FINAL EXAM
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Gregory W. Corder, Dale I. Foreman, Nonparametric statistics : a step-by-step approach, 2nd edition,Wiley, 2014 Myles Hollander, Douglas Wolfe, Eric Chicken, Nonparametric Statistical Methods, 3rd Edition, 2014 Jean Dickinson Gibbons, Subhabrata Chakraborti, Nonparametric Statistical Inference, 5th Edition, 2010 W.J. Conover, Practical Nonparametric Statistics, 3rd edition, John Wiley & Sons,1999.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Lecture and Lab. application
 -- STAJ / UYGULAMA
  No
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
4
 Uygulama
4
6
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
7
2
14
 Okuma Faaliyetleri
3
1
3
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
2
12
 Sunu hazırlama
6
2
12
 Sunum
6
2
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
115
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X