GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOK DEĞİŞKENLİ İST. I/İST-401
Dersin Adı: ÇOK DEĞİŞKENLİ İST. I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  ÇOK DEĞİŞKENLİ
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Semra Erbaş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~serbas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  serbas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Karşılaştığı problemin genel çerçevesini çizer, kısıtlarını ortaya koyar, o problemin hangi çok değişkenli teknik ile çözüleceğine karar verir.
Kuramsal inceleme, karşılaştırma, test yapma çalışmalarında bulunur.
3) SPSS paket programı yardımıyla problemi çözer, yorumlar, sonuçlarını rapor eder.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İstatistik kavramlar;Rastgele değişkenler,Rastgele örnekler ve tahmin
2. Hafta  Çok değişkenli analize giriş;Çok değişkenli veri,çok değişkenli grafikler
3. Hafta  Çok değişkenli analizde kullanılan matris teorisi;Determinantlar,matrisler,karesel formlar,özdeğer ve özvektörler
4. Hafta  Çok değişkenli normal dağılım,olasılık yoğunluk fonksiyonu
5. Hafta  Normal dağılmış değişkenlerin doğrusal kombinasyonlarının dağılımı,marginal dağılımlar,koşullu normal dağılımlar
6. Hafta  Regresyon katsayıları,kısmi korelasyon katsayıları,çoklu korelasyon katsayısı
7. Hafta  Problem çözümleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Genelleştirilmiş T2 istatistiği
10. Hafta  Tek grup ortalama vektörü için Hotelling T2 testi
11. Hafta  İki ve daha fazla grup ortalama vektörlerinin karşılaştırması için Hotelling T2 testi
12. Hafta  Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA)
13. Hafta  SPSS uygulamaları
14. Hafta  Temel bileşenler analizi
15. Hafta  SPSS uygulamaları
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Johnson R. A. ve Wichern D. W., 2002, Applied Multivariate Stat. Anal.,Prentice Hall. 2.Morrison D. F., 1976, Multivariate Statistical Methods, McGraw-Hill 3.Anderson,T.W.1984, An Introduction to multivariate Statistical Analysis
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  paket programlar kullanılarak ders anlatımı ve tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
2
6
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
4
16
 Sunum
4
2
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
116
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X