GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİKTE MATRİS KURAMI/MAT-246
Dersin Adı: İSTATİSTİKTE MATRİS KURAMI
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç. Dr. Naim TUĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/naimtuglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  naimtuglu@gazi.edu.tr, tuglunaim@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matrisler ve matris işlemlerini anlama, bazı özel matrisler ve ters matrisleri öğrenme
elemanter satır-sütun işlemleri ve uygulamaları
determinant ve özellikleri, determinantın uygulamaları
lineer denklem sistemleri ve çözümleri, lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri
vektör uzayı tanımı ve özelikleri, vektör uzayı örnekleri, alt vektör uzayları
lineer bağımlılık ve bağımsızlık, baz ve boyut kavramı ve baz teşkili
bir vektörün koordinatları, vektörlerin iç çarpım ve normları
bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri
genelleştirilmiş inversleri anlama
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim biçiminde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Matrisler ve matris işlemleri,
2. Hafta  bazı özel matrisler ve ters matrisler,
3. Hafta  elemanter satır-sütun işlemleri ve uygulamaları
4. Hafta  determinant ve özellikleri,
5. Hafta  determinantın uygulamaları,
6. Hafta  lineer denklem sistemleri ve çözümleri,
7. Hafta  lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  vektör uzayı tanımı ve özelikleri,
10. Hafta  vektör uzayı örnekleri,
11. Hafta  alt vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık
12. Hafta  baz ve boyut kavramı ve baz teşkili
13. Hafta  bir vektörün koordinatları, vektörlerin iç çarpım ve normları,
14. Hafta  bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri,
15. Hafta  genelleştirilmiş inversler.
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  YOK
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
70
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
5
20
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
7
7
 Sunum
1
7
7
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X