GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATEMATİK III/MAT-245
Dersin Adı: MATEMATİK III
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Esra ERKUŞ DUMAN, Doç.Dr. Hatice Gül İNCE İLARSLAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/eduman , http://websitem.gazi.edu.tr/site/ince
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  eduman@gazi.edu.tr , ince@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
çok değişkenli fonksiyonlar anlama, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavrama,
kısmi türevler, zincir kuralı,
tam diferensiyel ve kapalı fonksiyonların türevi
çok değişkenli fonksiyonlarda extremumlar , Kısmi türevlerin geometrik anlamını öğrenme
Leibnitz kuralı, İki katlı integraller ve alan hesabı, İki integrallerde bölge dönüşümleri,
kutupsal koordinatlar, İki katlı integraller yardımıyla hacim, kütle ve ağırlık merkezinin hesaplanması,
Üç katlı integraller ve uygulamaları, Küresel koordinatlar, silindirik koordinatlar,
Çok değişkenli fonksiyonları anlama,
Limit hesaplama, çok değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve kısmi türevler,
Zincir kuralını anlama
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim biçiminde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik
2. Hafta  kısmi türevler, zincir kuralı
3. Hafta  tam diferensiyel ve kapalı fonksiyonların türevi,
4. Hafta  çok değişkenli fonksiyonlarda extremumlar, Kısmi türevlerin geometrik anlamı,
5. Hafta  Leibnitz kuralı, İki katlı integraller ve alan hesabı, İki integrallerde bölge dönüşümleri,
6. Hafta  kutupsal koordinatlar, İki katlı integraller yardımıyla hacim, kütle ve ağırlık merkezinin hesaplanması,
7. Hafta  Üç katlı integraller ve uygulamaları, Küresel koordinatlar, silindirik koordinatlar,
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Üç katlı integraller yardımıyla hacim, kütle ve ağırlık merkezinin hesaplanması,
10. Hafta  Eğrisel integraller, Eğrisel integraller yardımıyla alan ve yay uzunluğu hesaplanması,
11. Hafta  Eğrisel integraller yardımıyla kütle ve ağırlık merkezinin hesaplanması,
12. Hafta  İş problemleri,
13. Hafta  yoldan bağımsızlık,
14. Hafta  Green teoremi ve uygulamaları,
15. Hafta  Yüzey integralleri
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Balcı M., 1997, Matematik Analiz,Cilt I-II, Balcı Yayınları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
10
10
 Materyal tasarlama, uygulama
1
10
10
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
3
10
30
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
11
11
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
21
21
 Diğer
3
3
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X