GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATEMATİK II/MAT-102
Dersin Adı: MATEMATİK II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç.Dr. Çetin VURAL; Doç.Dr. Ercan ALTINIŞIK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/cvural, http://websitem.gazi.edu.tr/site/ealtinisik,
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cvural@gazi.edu.tr, ealtinisik@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Düzlem eğrilerinin uzunlukları bir fonksiyonun tersi ve türevini öğrenme, doğal logaritma
Üstel fonksiyon, a^x and log_a x, üstel büyüme ve bozunumu kavrayabilme,bağıl büyüme oranları
ters trigonometrik fonksiyonlar,hiperbolik fonksiyonlar
temel integral formülleri, kısmi integrasyonu anlama
rasyonel fonksiyonların basit kesirlere ayırma ile integralleri, trigonometrik integraller
trigonometrik değişken değişimi,
nümerik integrasyon, integralleri kavrama,
Genelleştirilmiş integraller, I. çeşit genelleştirilmiş integraller, II. çeşit genelleştirilmiş integraller, III. çeşit genelleştirilmiş
seriler, pozitif terimli seriler, alterne seriler, kuvvet serileri ve yakınsaklık yarıçapı
Taylor serileri, vektör değerli fonksiyonlar
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Düzlem eğrilerinin uzunlukları bir fonksiyonun tersi ve türevi, doğal logaritma,
2. Hafta  Üstel fonksiyon, a^x and log_a
3. Hafta  üstel büyüme ve bozunum, bağıl büyüme oranları
4. Hafta  ters trigonometrik fonksiyonlar
5. Hafta  hiperbolik fonksiyonlar
6. Hafta  temel integral formülleri, kısmi integrasyon
7. Hafta  rasyonel fonksiyonların basit kesirlere ayırma ile integralleri
8. Hafta  trigonometrik integraller
9. Hafta  Arasınav
10. Hafta  trigonometrik değişken değişimi, nümerik integrasyon
11. Hafta  Genelleştirilmiş integraller, I. çeşit genelleştirilmiş integraller
12. Hafta  II.çeşit genelleştirilmiş integraller, III. çeşit genelleştirilmiş integraller, seriler
13. Hafta  pozitif terimli seriler, alterne seriler
14. Hafta  kuvvet serileri ve yakınsaklık yarıçapı,Taylor serileri
15. Hafta  vektör değerli fonksiyonlar
16. Hafta   Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-)G. B. Thomas, Jr., M. D. Weir, J. Hass, F. R. Giordano “Thomas' Calculus”, Beta, ISBN:6053772132 2-) İbrahim Ethem Anar "Genel Matematik-I" Gazi Yayınevi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
2
8
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
4
5
20
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
20
40
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X