GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ DİL BECERİLERİ II/ENG402
Dersin Adı: İLERİ DİL BECERİLERİ II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Akademik İngilizce sözel metinleri anlayıp gerekli notlar alabileceklerdir.
Akademik İngilizce metinlerdeki okuma stratejilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
Akademik İngilizce sözel ve yazılı metinlerde ima edilenleri anlayabileceklerdir.
Akademik konularla ilgili sunuma özgü görselleri tasarlayabileceklerdir.
Sunuyu oluşturan bölümler arasında akıcı geçişler sağlanması ve beden dilinin etkili bir şekilde kullanılması gibi temel teknik ve becerilerin kullana

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Akademik İngilizce okuma metin çalışması (Understanding figurative speech, Making inferences, Critical Reading)
2. Hafta  Akademik İngilizce okuma metin çalışması II (Distinguishing between a fact and an opinion, Reading between the lines, Creative Reading)
3. Hafta  Akademik İngilizce dinleme metin çalışması (Listening for implied ideas, Listening for the main idea)
4. Hafta  Akademik İngilizce dinleme metin çalışması II (Listening for note taking)
5. Hafta  Deneme türleriyle ilgili çalışma (Narrative Essays, Descriptive Essays)
6. Hafta  Deneme türleriyle ilgili çalışma II ( Expository Essays, Persuasive Essays, Process Essays)
7. Hafta  Alanıyla ilgili yapılan araştırmayı sözel olarak sunma, Etkili sunum teknikleri
8. Hafta  Tartışma sırasında kullanılacak ifadeler, Sorulara cevap verme, Ekip olarak sunu hazırlama, Arasınav
9. Hafta  Sunu taslağını oluşturma
10. Hafta  Akademik İngilizce okuma metin çalışması III ( Identifying writer’s technique)
11. Hafta  Akademik İngilizce dinleme metin çalışması III ( Bir metindeki detaylı bilgileri not alma, Alınan bilgileri özetleme)
12. Hafta  Deneme türleriyle ilgili çalışma III (Comparison (Similarity) Essays, Argumentative Essays), Özgeçmiş hazırlama, niyet mektubu yazma.
13. Hafta  Grafik okuma ve yorumlama, Şekiller üzerine yorum yapma teknikleri
14. Hafta  Öğrenci Sunumları
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  --
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
2
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (----)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( ydyo@gazi.edu.tr)