GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE 6/ENG302
Dersin Adı: İNGİLİZCE 6
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Farklı varsayımsal durumlar hakkında yapılan konuşmaları anlayabileceklerdir.
Geçmişteki yetenekler üzerinde görüş bildireceklerdir.
Tarihteki büyük bir olay hakkında konuşabileceklerdir.
Fikirlerini anlamsal bir bütünlük içinde paragraf halinde aktarabileceklerdir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Değişik durumlarda tavsiyede bulunma, koşul ifadelerini kullanma
2. Hafta  Öğrenilen bir haberi başka birine raporlama/aktarma, yaşam deneyimleri üzerine oluşturulan metinleri anlama
3. Hafta  Paragraf Organizasyonu, paragrafın formatı, paragrafın içerikleri hakkında alıştırmalar yapma
4. Hafta  Yapmakta olduğu bir işi süreç ifade eden zaman ifadeleriyle anlatma
5. Hafta  Yetenekler hakkında konuşma, mesleklerle ilgili görüş bildirme, insan nitelikleriyle ilgili fikir beyan etme
6. Hafta  Paragraf Organizasyonu hakkında alıştırmalar yapma, İnternet ile ilgili ifadeleri kullanma
7. Hafta  Çevresini tarif etme, çevrenin nasıl geliştirilebileceği konusunda konuşma
8. Hafta  Miktarlarla ilgili görüş belirtme, çeşitli çevrimiçi siteler hakkında fikir beyan etme, Arasınav
9. Hafta  Geçmişle ilgili koşul ifadeleri oluşturma
10. Hafta  Tarihle ilgili ifadeleri kullanma
11. Hafta  Çeşitli yazma etkinlikleri oluşturma, insanları betimleme
12. Hafta  Tarihteki büyük bir olayı anlatma, belirsizlikler hakkında konuşma
13. Hafta  Çeşitli paragraf türleri çalışmaları yapma, tavsiyede bulunma, uyarı yapma, özel ya da tehlikeli bir yer hakkında konuşma
14. Hafta  Öğrenci Sunumları
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  --
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
2
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanları )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-------)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( ydyo@gazi.edu.tr)