GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OLASILIK I/İST1001
Dersin Adı: OLASILIK I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler rasgele deney, örnek uzay, olay uzayı ve örnek nokta kavramlarını gerçek hayattaki problemlerle eşleştirebilme becerisini kazanır.
Öğrenciler gerçek hayattaki olayların çoğunun stokastik karakterli olduğunu değerlendirebilir.
Öğrenciler tüm bilimsel alanların uygulamalarında çözümlerin olasılık kurallarına göre yapılması gerektiği kritiğini yapabilme yeteneği gösterir.
Öğrenciler olaylar ve örnek uzay arasındaki ilişkileri stokastik olarak modelleyebilme, olasılık ilişkilerini kurabilme ve bu bağlamdaki problemleri ç

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Küme teorisi
2. Hafta  Kombinatorik
3. Hafta  Ölçü teorisi, örnek uzayı, olay, olasılık tanımları
4. Hafta  Ölçü teorisi, örnek uzayı, olay, olasılık tanımları
5. Hafta  Koşullu olasılık ve bağımsızlık ve Bayes Teoremi
6. Hafta  Rasgele değişkenler, Kesikli rastgele değişkenlerin olasılık fonksiyonları
7. Hafta  Kesikli ve sürekli rastgele değişkenlerin olasılık fonksiyonları
8. Hafta  Sürekli rastgele değişkenlerin olasılık fonksiyonları, Ara sınav
9. Hafta  Sürekli rasgele değişkenlerin olasılık fonksiyonları
10. Hafta  Çok boyutlu kesikli rastgele değişkenlerin olasılık fonksiyonları
11. Hafta  Çok boyutlu kesikli rastgele değişkenlerin olasılık fonksiyonları
12. Hafta  Çok boyutlu sürekli rastgele değişkenlerin olasılık fonksiyonları
13. Hafta  Çok boyutlu sürekli rastgele değişkenlerin olasılık fonksiyonları
14. Hafta  Rasgele değişkenlerin fonksiyonlarının dağılımı
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  ----------------------------------------------------------------
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
4
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
17
51
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
18
54
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
203
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. M Akif BAKIR , Dr. Öğr. Üyesi Jale BALIBEYOĞLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mabakir , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/balibey)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mabakir@gazi.edu.tr , balibey@gazi.edu.tr)