GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİK I/İST- 103
Dersin Adı: İSTATİSTİK I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç. Dr. Yaprak Arzu ÖZDEMİR, Doç.Dr. Meral EBEGİL, Doç. Dr. Meltem EKİZ, Yrd. Doç. Dr. Esen GÜRBÜZSEL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/yaprak, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mdemirel, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ozmeltem http://websitem.gazi.edu.tr/site/mekiz http://websitem.gazi.edu.tr/site/esen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   yaprak@gazi.edu.tr, mdemirel@gazi.edu.tr, ozmeltem@gazi.edu.tr mekiz@gazi.edu.tr esen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İstatistiğin temel tanımı ve kullanıldığı alanları öğrenme becerisi
İstatistikle ilgili temel kavramları edinme becerisi
Veri toplama araçları, verilerin düzenlenmesi ve sunulması bilgisi
Frekans dağılımı ve grafiklerle veriyi özetleme becerisi
Merkezi eğilim ölçülerini hesaplama ve yorumlayabilme
Dağılış ölçüleri hesaplama ve yorumlayabilme
Verilerin dağılımı hakkında yorum yapabilme
İlişki katsayılarını hesaplama ve yorumlama becerisi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel kavramlar
2. Hafta  Veri toplama araçları
3. Hafta  Verilerin düzenlenmesi
4. Hafta  Frekans dağılımları ve tablolar, bilgisayar uygulaması
5. Hafta  Grafikler, bilgisayar uygulaması
6. Hafta  Merkezi eğilim ölçüleri, bilgisayar uygulaması
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Merkezi eğilim ölçüleri, bilgisayar uygulaması
9. Hafta  Dağılış ölçüleri, bilgisayar uygulaması
10. Hafta  Dağılış ölçüleri, bilgisayar uygulaması
11. Hafta  Basıklık ve çarpıklık katsayıları, bilgisayar uygulaması
12. Hafta  Kutu grafiği, Bilgisayar uygulaması
13. Hafta  İlişki katsayıları, Bilgisayar uygulaması
14. Hafta  İlişki katsayıları, Bilgisayar uygulaması
15. Hafta  Genel Bilgisayar uygulamaları
16. Hafta  FİNAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ESİN, A., EKNİ, M., GAMGAM H., 2006, İstatistik, Gazi Kitabevi. Ünver,Ö, Gamgam,H. ve Altunkaynak, B. Temel İstatistik Yöntemler, Seçkin yayınevi, 2011.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
6
7
42
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
164
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X