GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROBABILITY II/İST-102
Dersin Adı: PROBABILITY II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  English
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. M. Akif Bakır
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mabakir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mabakir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çok boyutlu olasılık problemlerini çözebilme
Rassal değişkenlerin momentlerini bulabilme
Özel kesikli olasılık fonksiyonlarına ilişkin problemleri modelleyebilme ve çözebilme
Özel sürekli olasılık fonksiyonlarına ilişkin problemleri modelleyebilme ve çözebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çok boyutlu rassal değişkenlerin olasılık fonksiyonları
2. Hafta  Çok boyutlu rassal değişkenlerin olasılık fonksiyonları
3. Hafta  Rassal değişkenlerin beklenen değeri
4. Hafta  Rassal değişkenlerin varyansı
5. Hafta  Kovaryans ve korelasyon
6. Hafta  Momentler (basıklık, çarpıklık) ve Moment çıkaran fonksiyon
7. Hafta  Bazı özel kesikli dağılımlar: Bernoulli ve Binom dağılımları
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Bazı özel kesikli dağılımlar: Hipergeometrik dağılımı
10. Hafta  Bazı özel kesikli dağılımlar: Geometrik dağılım ve Paskal dağılımı
11. Hafta  Bazı özel kesikli dağılımlar: Çok terimli dağılım
12. Hafta  Bazı özel sürekli dağılımlar: Tekdüze dağılım
13. Hafta  Bazı özel sürekli dağılımlar: Üstel dağılım
14. Hafta  Bazı özel sürekli dağılımlar: Gamma dağılım
15. Hafta  Bazı özel sürekli dağılımlar: Normal dağılım
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Ross S. , 2010, First Course in Probability, 8th edition, Prentice Hall. 2. Akdeniz F. , 2007, Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-yanıt, Uygulama-Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
4
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
13
26
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
15
30
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
134
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X