GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROBABILITY I/İST-101
Dersin Adı: PROBABILITY I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  English
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. M. Akif Bakır
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mabakir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mabakir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ability of defining the concepts random experiment, sample space, event space and sample point
Ability of calculating size of sample and event spaces
Knowing the concept of probability measure and its theorems
Ability of calculating probability of events
Ability of defining the structure of conditional probability and calculating its probability
Ability of making calculations about discrete and continuous probability
Ability of generating distribution functions


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  The mode of delivery is face to face
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  There is no prerequisite or co-requisite
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  There is no recommended optional programme component for this course
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Set theory
2. Hafta  Basics of probability
3. Hafta  Permutation, combination
4. Hafta  Probability measure and theorems
5. Hafta  Probability measure and theorems, geometric probability
6. Hafta  Conditional probability and independency of events
7. Hafta  Total probability and Bayes theorem
8. Hafta  Mid-term examination
9. Hafta  Random variables
10. Hafta  Probability functions of discrete random variables
11. Hafta  Probability functions of discrete random variables
12. Hafta  Probability functions of continuous random variables
13. Hafta  Probability functions of continuous random variables
14. Hafta   Distribution functions
15. Hafta  Expected Value and Variance
16. Hafta  Final examination
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Ross S. , 2010, First Course in Probability, 8th edition, Prentice Hall. 2. Akdeniz F. , 2007, Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Lecture, Question & Answer, Drill-Practice
 -- STAJ / UYGULAMA
  No
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
4
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
17
51
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
18
54
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
201
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X