GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKONOMİ I/İST-221
Dersin Adı: EKONOMİ I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Y.Doç.Dr.Ömer Tanju DURUSOY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~durusoy
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  durusoy@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel iktisadi kavramların öğretilmesi.
İktisadi analiz için gerekli yöntem ve metodların öğrenilmesi.
İktisadi sistemlerin tanıtılması.
Piyasa ekonomisi ve işleyişinin algılanması.
Mal ve hizmet piyasalarının işleyişinin öğrenilmesi.
İktisadi ajanların sistem içindeki rolleri.
Firma analizlerinin yapılması ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi.
Mikro iktisadi teorilerin öğrenilmesi.
İktisadi analizlerde metrik yöntemlerin kullanılması.
İktisadi olayları inceleme ve anlama düzeyinin geliştirilmesi.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İktisadi sorun, Makroiktisat ile Mikroiktisat ayırımı.
2. Hafta  Piyasa ekonomileri.
3. Hafta  Talep fonksiyonu, talep eğrisi, talep kayması ve talep esneklikleri.
4. Hafta   Arz fonksiyonu, arz eğrisi, arz kayması ve arz esneklikleri.
5. Hafta  Piyasa dengesi ve dengeden sapmalar, piyasaya müdahale.
6. Hafta   Fayda teorisi ve tüketici dengesi.
7. Hafta  Üretim fonksiyonu ve üretici dengesi.
8. Hafta   Firma teorisi ve maliyet-hasılat ilişkileri
9. Hafta  Tam rekabet piyasasında firma dengesi.
10. Hafta  Aksak rekabet piyasalarında firma dengesi.
11. Hafta  Faktör piyasaları.
12. Hafta  Oyun teorisi.
13. Hafta  Pateto optimumu.
14. Hafta   İşgücü piyasaları.
15. Hafta  Rant Teorisi.
16. Hafta  Üretim fonksiyonları.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Prof.Dr. Erdal ÜNSAL,Mikroiktisat
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
   yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
1
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
1
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
85
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X