GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II/TAR-102
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Namık Çencen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  --
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  namikcencen@gazi.edu.tr, ncencen23@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk İnkılâbının tarihî anlamını ve önemini kavrar,
Atatürk'ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışını belirtir,
Atatürk'ün dâhi asker, büyük devlet adamı ve inkılâpçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanır,
Atatürkçülüğü benimser, Atatürk'ün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavrar,
Kurtuluş Savaşı’nı ve bu savaşı, Türk milletinin varlığını korumak ve sürdürmek için ne büyük fedakârlıklarla gerçekleştiğini kavrar,
Türk Milleti’nin bütün kurumları ve değerleriyle birlikte uygarlığa hangi tarihi şartlar altında ve nasıl geçtiğini kavrar,
Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyetinin dinamik temelini "Atatürk İlkeleri"nin oluşturduğu bilincini kazanır,
Türk İnkılâbının, millî ve milletlerarası niteliklerini bilir,
Demokrasi hayatımızın gelişmesini inceleyerek, onlara demokratik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazanır,
Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve yetenekler kazanır,
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar
2. Hafta  Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
3. Hafta  Eğitim Alanında yapılan İnkılaplar
4. Hafta  Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
5. Hafta  Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
6. Hafta  Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
9. Hafta  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1932)
10. Hafta  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1932-1938)
11. Hafta  Ataturk İlkeleri
12. Hafta  Bütünleyici İlkeler
13. Hafta  II. Dünya Savaşı
14. Hafta  Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti Dönemi
15. Hafta  1961 ve 1982 Anayasaları
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Akyüz, Y.; Türk Kurtuluş Savaşı Ve Fransız Kamuoyu, Ankara 1988. 2. Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, C. I-Iı-Iıı, Tite Yay., Ankara 1981. 3. Atatürk, M. K., Nutuk (1919-1927) Bugünkü Dille, (yay. haz.) Z. Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1999. 4. Armaoğlu, F.; Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara 1964. 5. Aybars, E.; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 1990. 6. Baykal, B. S.;Heyet-İ Temsiliye Kararları, Ankara 1989. 7. Baykara, T. ; Türk Devrim Tarihi, Ankara 1980. 8. Bayur, Y. H.; Türk İnkılabı Tarihi, C.Iıı, Ankara 1983. 9. Cebesoy, A. F.; Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953. 10. Eroğlu, H.; Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 1982. 11. Gökbilgin, T.; Milli Mücadele Başlarken, C.I, Ankara 1959. 12. Gül, M.; Türk İnkılap Tarihi, Ankara 1995. 13. Gürün, K.; Ermeni Dosyası, Ankara 1983. 14. Karal, E. Z.; Atatürk’ten Düşünceler, İstanbul 1986. 15. Kazım Karabekir; Enver Paşa Ve İttihat Terakki Erkanı, İstanbul 1967.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
55
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1. İstatistik konusundaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X
2
2. Edindiği lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri modeller, çözümler, yorumlar ve karar verir.X
3
3. İstatistikte güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.X
4
4. İstatistik konusunda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, güncel problemlere uygular ve aktarır.X
5
5. İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim teknolojilerini kullanabilir.X
6
6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.X
7
7. İstatistik konusundaki gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve donanıma sahip olup, yaşamı boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.X
8
8. İngilizceyi kullanarak, istatistik konusundaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
9
9. İstatistik konusunda edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.X
10
10. Toplumsal duyarlılık ve sosyalleşme becerisine sahiptir.X
11
11. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.X