GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİŞHEKİMİ-ORTODONTİST İŞBİRLİĞİ/DHF5472
Dersin Adı: DİŞHEKİMİ-ORTODONTİST İŞBİRLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 10 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Diş hekimliği eğitiminde ortodonti eğitiminin sınırlarını kavrar.
Diş hekimlerinin yapabilecekleri ortodontik uygulamaları tanır.
Uzmanlık alanına giren ortodontik uygulamaları tanır.
Yanlış ortodontik tedavi protokollerinin neden olabileceği sonuçlar hakkında bilgi sahibi olur, eleştirel bakış açısı geliştirir.
Ortodontik tedavi sırasında diş hekimlerinin rolü hakkında bilgi sahibi olur.
Hangi dental problemlerin ne zaman ortodontiste yönlendirilmesi gerektiğini öğrenir.
Ortodontik tedaviler ile ilişkili yanlış hekimlik uygulamaları ve olası sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Diş hekimliği temel ortodonti eğitimi ve ortodonti uzmanlık eğitimi arasındaki farkların değerlendirilmesi
2. Hafta  Ortodontik tedavi sürecine genel bakış, normal büyüme ve gelişim ile ortodontik problemlerin ayırt edici bulguları
3. Hafta  Ortodontik tedavi sırasında risk yönetimi ve hasta ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
4. Hafta  Dişsel ön çapraz kapanış ile iskeletsel Sınıf 3 ilişkinin ayırt edici bulguları ve diş hekimlerinin yapabileceği ortodontik uygulamalara örnekler
5. Hafta  İskeletsel ve dişsel transversal darlığın ayırt edici bulguları ve diş hekimlerinin yapabileceği ortodontik uygulamalara örnekler
6. Hafta  Ön açık kapanış olgularının oluşmasında alışkanlıkların önemi ve koruyucu ortodonti uygulamalarına örnekler
7. Hafta  Ortodontik tedaviye yönlendirmeden önce ve tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar-Endodontik bakış açısı
8. Hafta  Ortodontik tedaviye yönlendirmeden önce ve tedavi sırasında dikkatedilmesi gereken durumlar-Protetik bakış açısı
9. Hafta  Ortodontik tedaviye yönlendirmeden önce ve tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar-Periodontal bakış açısı
10. Hafta  Ortodontik tedaviler sırasında görülebilecek komplikasyonlar
11. Hafta  Ortodontik acil durumlarda diş hekimlerinin rolü
12. Hafta  Ortodonti tedavilerle ilişkili yanlış hekimlik uygulamalarına ilişkin genel bilgiler
13. Hafta  Farklı olgular üzerinde vaka tartışması
14. Hafta  Farklı olgular üzerinde vaka tartışması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
71
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Nehir CANIGÜR BAVBEK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/nehir.canigurbavbek)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nehir.canigurbavbek@gazi.edu.tr)