GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AĞIZ İÇİ DOKULARIN MAKROSKOPİK DEĞERLENDİRİLMESİ/DHF5412
Dersin Adı: AĞIZ İÇİ DOKULARIN MAKROSKOPİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 10 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Makroskopik incelemenin diş hekimliği pratiğindeki rolünü anlar
Makroskopik görünümden hastalıkların teşhisi hakkında bilgi sahibi olur
Sadece makroskopik değerlendirme bulguları ile ağız hastalıklarının ayırıcı tanısını yapabilme becerisi kazanır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze anlatım, soru-yanıt, gösterme
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Laboratuvar uygulamalarının genel prensipleri
2. Hafta   Oral patoloji laboratuvarı işleyişi ve düzeni
3. Hafta  Fiksasyon ve tespit solüsyonları
4. Hafta  Cerrahi örneklerin makroskopik değerlendirmesinde temel prensipler
5. Hafta  Baş-boyun bölgesi materyallerin makroskopik özellikleri
6. Hafta  Oral mukoza hastalıklarının makroskopik özellikleri
7. Hafta  Odontojenik kistlerin makroskopik özellikleri
8. Hafta  Odontojenik tümörlerin makroskopik özellikleri
9. Hafta  İnce iğne aspirasyon sitoloji materyalleri
10. Hafta  Pratik uygulama: odontojenik kistlerin örneklenmesi
11. Hafta  Pratik uygulama: odontojenik tümörlerin örneklenmesi
12. Hafta  Pratik uygulama: oral kanserlerin örneklenmesi
13. Hafta  Pratik uygulama: mukozal dokularda örnekleme
14. Hafta  Pratik uygulama: sitoloji materyallerinin hazırlanması
15. Hafta  Bireysel Serbest Çalışma
16. Hafta  1. Vize Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
9
2
18
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
2
10
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
9
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirir
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirir
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Sibel Elif GÜLTEKİN , Doç.Dr. Benay YILDIRIM , Doç.Dr. Emre BARIŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (Prof.Dr. Sibel Elif GÜLTEKİN sibelg@gazi.edu.tr , Doç.Dr. Benay YILDIRIM benay@gazi.edu.tr , Doç.Dr. Emre BARIŞ emrebaris@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Prof.Dr. Sibel Elif GÜLTEKİN sibelg@gazi.edu.tr , Doç.Dr. Benay YILDIRIM benay@gazi.edu.tr , Doç.Dr. Emre BARIŞ emrebaris@gazi.edu.tr)