GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NANO-ANTİMİKROBİYALLER/DHF3512
Dersin Adı: NANO-ANTİMİKROBİYALLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mikrobiyal ilaç direnç problemini bilir ve farkındalığı yüksektir
Mikroorganizmaların elimine edilmesi amacıyla yeni antimikrobiyal stratejileri açıklar
Antimikrobiyal nanopartiküllerin oral infeksiyonları da içeren infeksiyonların kontrolündeki yerini bilir
Antimikrobiyal terapide kullanılabilecek nanoyapıların neler olduğunu bilir
Antibiyotiklere direnç gösteren bakteriler, direnç çeşitleri ve oluşturdukları biyofilmlere karşı nanopartiküllerin mikrobisidal etkisinin nasıl bel
İnfeksiyonların önlenmesi ve eradikasyonu için kullanılabilecek nano-antimikrobiyalleri bilir
Antimikrobiyal ilaç taşınmasında nanotaşıyıcıların yeri ve önemini bilir
Nano-antimikrobiyallerin antimikrobiyal özelliklerini mikroorganizmalarla ilişkilendirir
Nano-antimikrobiyallerin özelliklerini, aktivite mekanizmalarını, avantajları ve dezavantajlarını açıklar
Nano-antimikrobiyallerin sitotoksisitesi ve insan sağlığı açısından önemini bilir ve bu bilgiyi kullanır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giderek artan mikrobiyal ilaç direnç problem ve yeni stratejilerin geliştirilmesi
2. Hafta  Antimikrobiyal terapide nanoyapılar
3. Hafta  Antimikrobiyal polimerik nanoyapılar
4. Hafta  Metal içeren nano-antimikrobiyaller
5. Hafta  Nano-antimikrobiyallerin biyoaktiviteleri ve aktivite mekanizmaları
6. Hafta  Antimikrobiyal nanopartiküllerin oral infeksiyonların kontrolündeki yeri
7. Hafta  Antibiyotik dirençli patojenler, direnç çeşitleri, biyofilmlere karşı nanopartiküllerin mikrobisidal etkisi ve bu etkinin belirlenmesi
8. Hafta  Mikrobial biyofilmlerin önlenmesinde yeni stratejiler: Uçucu yağlar ve nanopartiküller
9. Hafta  Enfeksiyon proflaksisinde nanoantimikrobiyallerin yeri ve önemi
10. Hafta  Oral hastalıklarda kullanılan fotodinamik terapide nanoantimikrobiyallerin yeri
11. Hafta  Nano-antimikrobiyallerin sitotoksisitesi ve insan sağlığı açısından önemi
12. Hafta  Nano-antimikrobiyallerin avantajları ve dezavantajları
13. Hafta  Nano-antimikrobiyallerin antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi
14. Hafta  Diş hekimliğinde nanoantimikrobiyaller ile ilişkili güncel gelişmeler
15. Hafta  Ara Sınav
16. Hafta  Ara sınav
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
80
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
81
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirir
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Aysel UĞUR , Doç. Dr. Gülçin AKCA )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/ayselugur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ayselugur@hotmail.com , ayselugur@gazi.edu.tr , gulcin68@yahoo.com)