GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN MİKROSKOP TİPLERİ/DHF2462
Dersin Adı: DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN MİKROSKOP TİPLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mikroskopik incelemenin diş hekimliği pratiğindeki rolünü anlar
Dental materyallerin yüzey özelliklerinin nasıl inceleneceğini anlar
Ağız içi lezyonların histopatolojik değerlendirme öncesi yapılması gereken işlemler hakkında bilgi sahibi olur
Diş hekimliği araştırmalarında kullanılan mikroskop türleri hakkında bilgi sahibi olur

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze anlatım, soru-yanıt, gösterme
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Işık ve Optiğin Temelleri
2. Hafta  Mikroskop Türleri, Çalışma Prensipleri ve Ergonomi
3. Hafta  Işık Mikroskopun Çalışma Prensipleri ve Bölümleri
4. Hafta  Işık Mikroskop İçin Preparat Hazırlama
5. Hafta  Diş ve Periodontal Dokular için Preparat Hazırlama Yöntemleri
6. Hafta  6. Hafta Polarize Işık Mikroskopi
7. Hafta  7. Hafta Geçirici (Transmission) Elektron Mikroskop (TEM)
8. Hafta  8. Hafta TEM için Örnek Fiksasyonu Ve Preparat Hazırlama
9. Hafta  9. Hafta Tarayıcı (Scanning) Elektron Mikroskop
10. Hafta  10. Hafta SEM için Örnek Fiksasyonu Ve Preparat Hazırlama
11. Hafta  11. Hafta Fluoresan Mikroskopi
12. Hafta  12. Hafta Konfokal Mikroskopi
13. Hafta  13. Hafta Ağız İçi Dokuların Işık Mikroskopik Değerlendirmesi 1
14. Hafta  14. Hafta Ağız İçi Dokuların Işık Mikroskopik Değerlendirmesi 2
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirir
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirir
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Sibel Elif GÜLTEKİN sibelg@gazi.edu.tr Doç.Dr. Benay YILDIRIM benay@gazi.edu.tr Doç.Dr. Emre BARIŞ emrebaris@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( sibelg@gazi.edu.tr , benay@gazi.edu.tr , emrebaris@gazi.edu.tr)